NAV sine tall for august 2016 er ikke lystig lesning for arbeidstakere innen olje og gass i Rogaland. Ved utgangen av august viser nye tall at hele 11 748 personer er helt uten arbeid i fylket. Dette er 2457 flere enn på samme tidspunkt i fjor.

Bedre tall på landsbasis

– Arbeidsledigheten fortsatte å gå ned i august. Noe av nedgangen skyldes økt tiltaksnivå, men vi ser også at det er færre som blir arbeidsledige nå enn det som var tilfellet i fjor høst. Hovedbildet så langt i år er at summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak nå ser ut til å ha stabilisert seg, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.
Arbeidsledigheten falt mest i Aust-Agder og Finnmark i august, justert for normale sesongvariasjoner. Det var kun Sør-Trøndelag som hadde en liten økning i ledigheten, mens ledigheten holdt seg stabil i fire fylker.
Bygge- og anleggsyrker og butikk- og salgsarbeid var yrkesgruppene hvor ledigheten falt mest i august, justert for normale sesongvariasjoner. Innen ingeniør- og ikt-fag fortsatte ledigheten å øke.

Helt ledige og arbeidssøkere på tiltak

Ved utgangen av august var det registrert 84 700 helt arbeidsledige hos NAV. Dette er uendret sammenlignet med august i fjor. Arbeidsledigheten er på 3,1 prosent, det samme som i august i fjor.
Summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak (bruttoledigheten) er nå på 99 000 personer, 5 200 flere enn for ett år siden. Dette tilsvarer 3,6 prosent av arbeidsstyrken, mot 3,4 prosent i august i fjor.

Store fylkesvise forskjeller

Arbeidsledigheten er nå lavere enn i august i fjor i fjorten av fylkene, mens fem fylker har høyere ledighet. Nord-Trøndelag og Sogn og Fjordane er fylkene som har opplevd størst nedgang i ledigheten, med nedgang på henholdsvis 22 og 19 prosent. Rogaland og Hordaland har hatt størst økning i ledigheten.

Arbeidsledigheten er høyest i Rogaland med 4,5 prosent og i Aust-Agder med 3,9 prosent. Sogn og Fjordane og Oppland har den laveste arbeidsledigheten med 1,6 prosent og 1,9 prosent.
De siste månedene har antallet nye arbeidsledige falt. Samtidig øker nå antallet ledige som har gått arbeidsledige i mer enn et halvt år. Størst er økningen i gruppen som har vært arbeidssøkere i mellom 52 og 77 uker, med en økning på 18 prosent. Det er først og fremst i Rogaland og Hordaland at det er en stor økning i antallet som har vært arbeidssøkere i mer enn ett år, i flere andre fylker ser vi en nedgang.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelPtil på ONS 2016: Står sikkerheten ved et veiskille? – Petroleumstilsynet
Neste artikkelFlere rigger i drift

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR