Etter tilsyn på «Rowan Gorilla VI» får Rowan Drilling Norway AS pålegg.,Pålegget kommer etter tilsyn med vedlikehold og logistikk i perioden 24. september og 14. til 17. oktober 2013. Ifølge Petroleumstilsynet (Ptil) ble det funnet alvorlige brudd på regelverket.

Tilsynet avdekket at Rowans vedlikeholdsstyringssystem ikke tilfredsstiller regelverkets krav.

Det ble funnet avvik knyttet til interne revisjoner, verifikasjoner og oppfølgingsaktiviteter, innretningens tekniske tilstand, styring av vedlikehold, løfteutstyr og materialhåndteringsplan og sakkyndig virksomhet.

På grunnlag av dette ga Ptil 8. november varsel om pålegg til Rowan Drilling Norway AS. Ptil har nå gitt Rowan Drilling Norway AS følgende pålegg:

«Med hjemmel i rammeforskriften § 69 om enkeltvedtak, jf. Styringsforskriften § 6 om styring av helse, miljø og sikkerhet, § 8 om interne krav, § 21 om oppfølging og aktivitetsforskriften kapittel IX om vedlikehold, deriblant klassifisering, utarbeidelse av vedlikeholdsprogram og måling av vedlikeholdseffektivitet og kapittel XVIII § 92 Løfteoperasjoner pålegges Rowan Drilling Norway AS å iverksette følgende tiltak:

• Gjennomgå styringssystemet og implementere tiltak slik at selskapets oppfølgingssystemer ivaretar tiltenkt behov i alle ledd i organisasjonen. Arbeidet skal inkludere en undersøkelse av hvorfor viktige mangler ved vedlikeholdstyringssystemet og styringssystemet for bruk av løfteutstyr ikke er blitt identifisert og fulgt opp.

• Utarbeide en forpliktende og tidfestet plan for å sikre at det for alle innretninger under Rowan Drilling Norge AS ansvarsområde i Norge, planlegges og utføres nødvendig vedlikehold og sikker bruk av løfteutstyr i henhold til regelverkets krav. Planen skal beskrive hvordan dette arbeidet skal gjennomføres og følges opp. Denne planen skal oversendes Ptil innen 10.12.2013 sammen med tilbakemeldingen på tilsynsrapporten.

Før innretninger som per nå ikke er i operasjon på norsk kontinentalsokkel tas i bruk på norsk sokkel må Rowan sikre at de kan drives forsvarlig jf. aktivitetsforskriften § 20 om oppstart og drift av innretninger jf. rapportens avsnitt 5.1-5.3.»

Les også:

– Vi er i rute

Forrige artikkel«Leiv Eiriksson» feilet i ankertest
Neste artikkelLeier «Blackford Dolphin» til Chevron

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR