Roxar ASA satser videre på sin programvare for reservoarmodellering, og har med det ansatt Tone Kråkenes som produktsjef for det såkalte Irap RMS-systemet.

PRODUKTSJEF:Tone Kråkenes er ansatt som pro-
duktsjef for Roxars Irap RMS-teknologi.
(foto:ROXAR)

Kråkenes har tidligere hatt en rekke stillinger innenfor geologi, og har jobbet for Roxar siden 2005 med salgsstøtte og brukerstøtte knyttet opp mot Irap RMS.

Nå skal hun arbeide tett med Roxars utviklings- og salgsavdeling med å ytterligere forsterke selskapets tolkings- og modelleringsportefølje.

Første utfordring
Den første utfordringen Kråkenes står overfor er ansvaret for lanseringen av RMS2009, som er en oppdatert versjon av programvaren for reservoarmodellering. Den oppdaterte versjonen gir brukeren mulighet til å gjennomføre lokale oppdateringer av både strukturelle og geologiske modeller. Dette er forbedringer som anses som viktige for økt produktivitet og reservoarstyring.

– Vi ser fram til at Tone skal ta RMS2009 til et nytt nivå for å møte våre kunders høye krav og forventninger. Hennes praktiske og operasjonelle erfaring fra store felt på norsk sokkel vil være viktig for oss i arbeidet med å komme våre kunder i møte, sier Ordin Husa, administrerende direktør for Roxars softwareløsning.

Egenutviklet teknologi
Irap RMS er en avansert teknologi for reservoarstyring, simulering og overvåkning av olje- og gassbrønner i sanntid. Ved hjelp av teknologien kan operatøren ha tilgang til detaljert kunnskap og informasjon om reservoar og produksjon.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR