Til tross for at markedet er overforsynt av enheter, kommer det fortsatt nye rigger inn i markedet.

For norsk leverandørindustri har denne boomen betydd kraftig vekst, spesielt for leverandørene av boreutstyr, men også for riggeierne. Nå er imidlertid de gode tidene over av flere grunner, ifølge Rystad Energys rapport til Olje- og energidepartementet: «Internasjonal omsetning fra norske oljeserviceselskaper».

Utsettelser

Flere av enhetene med leveranse frem i tid er nær fullførte, det vil si at utstyrsleveranser har funnet sted, men endelig levering av enheten utsettes.

Fremtidige enheter representer altså ikke ny inntekt for utstyrsleverandører, mens riggeiere kan unngå ytterligere forverring av markedet ved å ikke øke tilbudet.

Kanselleringer

Enheter som ikke er tilstrekkelig påbegynt står i fare for å bli kansellert. Dette vil være negativt for utstyrsleverandører, men virke i positiv retning for riggeierne.

Økte leveranser fra Kina

Kinesiske verft har økt antall leveranser i riggmarkedet kraftig, med spesielt fokus på jackups. Disse enhetene bruker mer «low-end» utstyr og har mindre andel norske leveranser.

Flere av de kinesiske riggene er bygget uten borekontrakt ved leveranse, og vil forverre jackup-markedet.

Riggmarkedet er allerede overforsynt

Nye enheter vil forverre det totale markedsbildet for riggeiere ytterligere.

Ifølge Rystad vil det være et betydelig gap mellom tilbud og etterspørsel etter flytere (semi og boreskip) frem mot 2020.

Ytterligere skraping er nødvendig

2015 var et rekordår med hensyn på skraping. For at riggmarkedet skal bedres både for riggeiere og utstyrsleverandører til nybygg må det ytterligere skraping til i år og de kommende årene.

 

Forrige artikkelMindre overskudd for ExxonMobil
Neste artikkelEuropa og Nord-Amerika mest påvirket av oljeprisfallet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR