Petroleumstilsynet (Ptil) har gitt ExxonMobil Exploration and Production Norway AS samtykke til bruk av semien ”West Alpha” for boring og komplettering av produksjonsbrønner på Balder-feltet.,Den Seadrill-eide riggen skal brukes til boring av fem brønner på Balder -feltet i nordsjøblokk 25/11 i utvinningstillatelse 001 .

Vanndypet på stedet er cirka 125 meter, og beregnet varighet for boringen av de fem brønnene er inntil 600 dager. Forventet oppstart for operasjonen var opprinnelig januar 2013, men riggen skal først til Lovund -prospektet i lisens 386 i Norskehavet for å bore undersøkelsesbrønn 6610/10-1 , med Statoil som operatør.

Balder er et oljefelt i den midtre delen av Nordsjøen og er bygd ut med subseabrønner knyttet tilbake til Balder FPSO for prosessering. Feltet har gått av platå, men man regner med det kan produsere fram til 2025. Man ser derfor på tiltak for økt utvinning, blant annet ble det i 2009 utført en 4D-seismikkundersøkelse for å se på migrasjonen av hydrokarboner, og data er tolket for å finne nye boremål. Det er i forbindelse den planlagte økte utvinningen selskapet nå skal bruke ”West Alpha” på denne fembrønns-borekampanjen.

Forrige artikkelProsafe med kontraktutvidelser
Neste artikkelTransocean inngår Macondo-forlik

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR