Et stort flertall i Sandøy kommunestyre sa ja til utbygging av verdens største vindpark til sjøs, Havsul på Mørekysten.

NTB

Dermed har tre av de fem mest berørte kommunene sagt ja til utbygging, mens to er negative.
I Sandøy kommunestyre stemte 13 for og 6 imot onsdag kveld.

Haram kommune på Sunnmøre har sagt ja, med ordfører Oddbjørn Vatnes (Sp) dobbeltstemme som avgjørende. I Eide er det også flertall for utbygging.

Averøy kommune på Nordmøre har derimot sagt enstemmig nei. I Giske kommune har det vært folkeavstemning med et klart nei som resultat, og kommunestyret kan neppe gjøre noe annet.

Millioner
I samtlige kommuner har vindkraftutbyggingen vært et kontroversielt tema og skapt mye uro i befolkningen.
Det er stilt spørsmål ved løfter om millionkompensasjoner til kommunene har vært avgjørende for et ja til en utbygging som mange mener blir en utbygging som vil gi en visuell forurensing av en vakker kyststrekning, og som aktørene i reiselivet mener vil ramme svært negativt.

Ordfører Nils Magne Abelseth i Sandøy kommune sier til NTB at det har vært en vanskelig sak, med trusler direkte overfor kommunestyremedlemmer.
– Det har vært verst for enkelte varamedlemmer, men det er nå engang slik at dersom en er med på leiken så får en smake steiken, sier ordføreren.

Bygger ut
Daglig leder Harald Dirdal i eierselskapet Havgul sier til NTB at selskapet avventer Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) avgjørelse.

– Opprinnelig søkte vi om en utbygging tilsvarende 1.500 MW installert effekt. Om en tenker seg vindparken redusert til de planlagte vindturbinene utenfor Haram, Sandøy og Eide kommuner, sitter vi fortsatt igjen med 1.100 MW. Til sammenligning har Danmarks største vindkraftverk, Horns Rev, en installert effekt på 160 MW. Det er ingen tvil om at vi kommer til å gå videre med planene, selv om NVE skulle velge å redusere omfanget noe, sier Dirdal til NTB.
Han peker på den vanskelige forsyningssituasjonen i Møre og Romsdal, og sier at dette er et forhold som kan bli tillagt vekt i tillegg til høringsuttalelsene fra kommunene. Foreløpig er det dermed ikke gitt at NVE vil gå mot en konsesjon selv i de kommunene som har sagt nei, mener han.

Selger ferdigpakket
Havgul er selv en prosjektentreprenør. Selskapet har ingen tanker om å bygge ut vindkraftanleggene selv, men vil selge det videre til andre aktører.

Det er stilt spørsmål ved hvorvidt Havsuls lovnader om millionkompensasjoner til kommunene har noen gyldighet når en ny aktør overtar utbyggingen.

Dobbeltstemme
Ordfører Oddbjørn Vatne i Haram kommune avgjorde saken i utbyggernes favør med sin dobbeltstemme, etter 18-18 i kommunestyret. Vatne sier til NTB at det bør ligge an til en vindkraftutbygging utenfor Haram og Sandøy.

– Mesteparten av folket i vår kommune bor på fastlandet, i motsetning til Giske kommune som har de fleste av sine innbyggere boende på øyer. I tillegg har folk på Lepsøya i Haram vært positive til en utbygging. Dermed har motstanden vært betydelig mindre i Haram enn i nabokommunen Giske, sier Vatne.

Han peker på at vindkraftverket som er planlagt utenfor Haram og Sandøy alene vil kunne produsere 2,5 ganger så mye kraft som Møre og Romsdals største vannkraftverk, Tafjord kraft.

Forrige artikkelBP-forsinkelse i Mexicogolfen
Neste artikkelKan ha funnet olje utenfor Færøyene

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR