Safetec har blitt tildelt kontrakt for risiko konsulenttjenester av Aibel og Statoil, knyttet til Dvalin-feltet. Prosjektet har en varighet ut 2017, med mulighet for forlengelse i 2018.

Safetec vil bistå Aibel og sluttkunden Statoil med risikoanalyser og spesialiststudier for å støtte designarbeid for topside-modifikasjoner på Heidrun. Safetec vil også utføre beredskapsanalyser for både installasjon og driftsfasen.
Markedssektor ansvarlig for Olje og gass i Safetec, Andreas K. Rian, understreker viktigheten av kontrakten for Safetec, som nå er 100% eid av de ansatte:

-I et utfordrende olje- og gassmarked er en slik kontrakt svært tilfredsstillende. Både Aibel og Statoil er sentrale aktører i markedet, og har vært og vil være viktige kunder for Safetec også i fremtiden. Å ha muligheten til å jobbe sammen på dette prosjektet er også viktig for felles utvikling av våre tjenester. Vi ser også frem til å få mer kjent med DEA Norge, operatør for Dvalin.

-Safetec utvikler seg til flere markedssegmenter, er det et klart mål for oss å opprettholde vår posisjon som en ledende leverandør eller risikostyringstjenester i olje- og gassindustrien.
Denne kontrakten bekrefter at vi er på rett vei, sier Jorunn Seljelid, direktør for operasjoner i Safetec.

Prosjektleder i Safetec vil være Principal Safety Engineer Anita Kittelsen.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelMilliardsalg av eiendeler i USA
Neste artikkelVil se om kutt i oljebransjen har svekket sikkerheten

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR