Saipem UK Ltd. og Farstad Shipping har inngått avtale om langtidsbefraktning av et nytt offshore konstruksjonsfartøy.

Skipet er utviklet i nært samarbeid mellom Farstad Shipping ASA, Saipem UK Ltd. og Rolls-Royce, og er konstruert med henblikk på at det i hovedsak skal utføre ploging i forbindelse med legging av olje- og gassrør offshore. I tillegg er skipet utrustet for å utføre undervanns operasjoner på store havdyp skriver iMarkedet.no.

Illustrasjon: Aker Langsten