Under åpningsdagen for den 21. Offshore Northern Seas (ONS) i Stavanger, var representanter fra de tre nordligste fylkene invitert til debatt på Xplore North`s Speakers Corner.
Moderator var Geir Seljeseth fra Norsk Olje og Gass.

Fra venstre: Fylkesordfører i Nordland Thomas Norvoll, Fylkesordfører i Troms Willy Ørnebakk, Fylkesordfører i Finmark Runar Sjåstad og Moderator Geir Seljeseth fra Norsk Olje og Gass
Fra venstre: Fylkesrådleder i Nordland Thomas Norvoll, Fylkesråd i Troms Willy Ørnebakk, Fylkesordfører i Finmark Runar Sjåstad og Moderator Geir Seljeseth fra Norsk Olje og Gass

I sesjonen ble det fokusert på olje- og gass utsiktene i regionen, samarbeid og hvordan en best kan sikre en stabil og verdiskapende olje- og gass virksomhet i nord, tross de siste årenes nedgang i bransjen.

Blir ingen ny Stavanger
-Da det ble klart at Nord-Norge ville bli en viktig del av fremtidens olje- og gass virksomhet i landet, var det nok mange fylker og kommuner som så for seg å bli det nye Rogaland og Stavanger. I dag vet vi at slik blir det ikke, men at olje- og gassindustrien gir enorme muligheter for de nordligste fylkene, er vi alle samstemte om. Det viktigste nå er å legge til rette for næringen, og det er vår oppgave som politikere å få det til, sier Thomas Norvoll, fylkesordfører i Nordland.

-En skal selvsagt ikke glemme utfordringene som fortsatt er her, men det viktigste er å fokusere på mulighetene, mener Runar Sjåstad, Fylkesordfører i Finnmark.

-For oss i Finnmark har primærnæringene, og spesielt fiske, tradisjonelt vært den viktigste næringen. Det vil det nok fortsatt være, men i dag er det nok viktigere enn noen gang å ha flere bein å stå på. Da gjelder det å utnytte alle muligheter best mulig, uten at næringene kommer i konflikt med hverandre. Og muligheter; det er det, fortsetter Sjåstad.

-Det er essensielt at de verdier som skapes i regionen, reinvesteres og gjenskapes i regionen for å skape langsiktige ringvirkninger, mener Norvoll.

Trenger folk og kompetanse
På spørsmål om hvordan de ser på fremtiden, og hva en må gjøre for å sikre Nord-Norge sin posisjon som fremtidens viktigste olje- og gass region, sier Fylkesråd i Troms, Willy Ørnebakk, at han er bekymret for tilkomsten av nye kloke hoder.

-Nedturen i bransjen de siste årene har skremt vekk studentene, og vi er helt avhengig av ny kompetanse i regionen for at vi skal utnytte potensialet som ligger her. Som en forlengelse av det er blant annet lærlingplasser viktig. Her har også bedriftene et ansvar.

-I tillegg hiver jeg ut spørsmålet om ikke en kanskje bør tenke energi som helhet, og ikke bare olje og gass for å lokke til oss de kloke hodene i fremtiden. Det finnes mange muligheter, også innen alternativ energi her oppe, fortsetter Ørnebakk.

Samarbeid essensielt
På spørsmål fra moderator Seljeseth om samarbeidet mellom de tre fylkene fungerer slik det skal er alle representantene enige om at det samarbeides bra i våre tre nordligste fylker.

-Hele nord er mer samstemte, og samarbeider bedre i dag, enn noen gang tidligere.

-Vi har vel egentlig samarbeidet godt i mange tiår på mange fagområder, men det fokuseres dog oftere på de få gangene vi er uenige. Det har kanskje noe med å gjøre at vi nordlendinger ikke alltid er de som går roligst i dørene, skyter Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad inn.

-Vi kan helt sikkert bli enda bedre, og samarbeidet her på ONS med Xplore North er et godt eksempel som forhåpentligvis vil bidra til enda bedre samarbeid i tiden fremover, både på politisk og kommersielt plan, avslutter Runar Sjåstad.

Nyhetsbrev fra Petro.no

Forrige artikkelONS 2016 offisielt åpnet
Neste artikkel2. linjeberedskap: – Flere nye selskaper banker på døren

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR