Kongsberg Maritime og Statoil har signert en samarbeidsavtale med Eelume, et spin-off selskap fra NTNU, for å utvikle slangeroboter for subsea inspeksjon og vedlikehold.

NTNU og SINTEF har forsket på slangeroboter i mer enn 10 år. Eelume utvikler nå en disruptiv løsning for undervannsinspeksjon og -vedlikehold i form av svømmende slangeroboter.

Tanken er å la disse robotene utføre inspeksjons- og lettere intervensjonsarbeid på havbunnen, slik at man reduserer bruken av store og kostnadsdrivende fartøy, ifølge Statoil. Med sin slangelignende form, gir den slanke og fleksible Eelume-roboten unike muligheter for å komme til på steder som er vanskelig tilgjengelige med dagens teknologi.

Statoil CTO Elisabeth Birkeland Kvalheim sjekker kvaliteten sammen med CEO Kristin Y. Pettersen i Eelume. (Foto: Statoil)
Statoil CTO Elisabeth Birkeland Kvalheim sjekker kvaliteten sammen med CEO Kristin Y. Pettersen i Eelume. (Foto: Statoil)

– Eelume er et godt eksempel på hvordan innovasjon og ny teknologi bidrar til å redusere kostnader. Istedenfor å bruke dyre båter på mindre jobber, utvikler vi nå denne teknologien som blir en slags selvgående vaktmester på havbunnen. Å støtte mindre selskap i å utvikle og bringe ny teknologi på markedet er en viktig del av vår forskningsportefølje, sier Elisabeth Birkeland Kvalheim, Statoils Chief technology officer.

Eelume-farkostene vil være permanent installert på havbunnen nær subsea installasjonene, og vil utføre inspeksjon og vedlikehold både rutinemessig og ved behov.

Systemet kan anvendes på både eksisterende og nye felt, og typiske anvendelser er visuell inspeksjon, rengjøring, og operering av ventiler. Slike oppgaver utgjør en stor del av dagens inspeksjons- og vedlikeholdsoperasjoner.

Utfyller hverandre

Styrken i samarbeidet ligger i de unike bidragene som hver av partene bringer til bordet. Eelume er startet av ledende akademikere fra NTNU, Kongsberg Maritime tilfører 25 års erfaring innen teknologiutvikling innen marin robotikk, og Statoil gir tilgang til offshore testing og kvalifisering.

Kombinert gir dette et unikt samarbeid med både gründerånd, industriell og teknologisk kompetanse og en krevende sluttbruker. Resultatet blir en robust utviklingsprosess fra ide til marked.

(Video: Statoil)

Forrige artikkelSSB: Oljeskatten halvert
Neste artikkelVellykket Gavea-avgrensning for Statoil i Brasil 

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR