Kunnskapsparken Nord (Kupa) i Harstad og Senter for karriere og arbeidsliv ved Universitetet i Tromsø (UiT), Norges arktiske universitet, har inngått en samarbeidsavtale som vil styrke kontakten mellom UiT og regionens næringsliv, melder Kupa i dag.

Ifølge Kupa har partene besluttet at blant andre følgende tiltak skal prioriteres i 2015:

1)    Organisere et dialogmøte om fremtidig kompetansebehov i Sør-Troms regionen.

2)    Tilrettelegge for økt samarbeid hvor studenter ved UiT kan skrive oppgaver relatert til virksomheter og bedrifter i regionen.

3)    Etablere en arbeidsgruppe for å utvikle et tilbud til studenter om internship eller korttidsengasjement i bedrifter som gjennomfører utviklingsprosjekt: Innovasjonstrainee.


Viktig avtale for Kupa
– Avtalen er et viktig ledd i Kunnskapsparken Nords arbeid for å styrke samhandlingen mellom vårt selskap, bedrifter i vårt nettverk og UiT.  Det pågående arbeid med fusjonering av UiT med Høgskolene i Narvik og Harstad gjør denne avtalen spesielt viktig. Vi ønsker å benytte den til å synliggjøre mulighetene for både næringslivet og de akademiske miljøene som ligger i at vi allerede fra 01.01.16 vil få et universitetscampus i Harstad og Narvik som er i en felles organisasjon med sterke miljø i Tromsø og Alta, sier administrerende direktør i Kunnskapsparken Nord, Trond Slettbakk.


Følger opp avtalen
Prosjektleder Annette Ekman har det daglige ansvaret for oppfølging av avtalen fra Kupas side.

– Gjennom økt bruk av studentoppgaver og hospitering av studenter i bedriftene, skal vi legge grunnlaget for en varig og sterkere kontakt mellom næringslivet i vår region og universitetsmiljøene, sier hun.

Underdirektør Inger-Ann Hanssen har ansvaret for oppfølging av avtalen fra UiTs side.

– Sammen med våre regionale partnere skal UiT Norges arktiske universitet bidra til kunnskapsbasert utvikling. UiT ser frem til arbeidet med å utvikle det nye universitetet i nord, og gjennom samarbeidsavtalen med KUPA legger vi et viktig fundament for å utvikle et nærmere samarbeid mellom UiTs fagmiljøer og studenter og nærings- og arbeidslivet i Sør-Troms regionen”, sier Hanssen.


Fakta om Kupa og UiT
Kupa utvikler nordnorsk leverandørindustri innen områdene olje og gass, oljevern, oljevernberedskap og fornybar energi. De arbeider både med bedrifter og bedriftsklynger, og har et omfattende industri- og forretningsnettverk som de aktivt bruker for å tilpasse sine team til den enkelte bedrifts behov. De driver blant anne med:

  • Prosjektutvikling og prosjektledelse som del av utviklingsprosesser og omstilling i bedrifter
  • Utvikling og kommersialisering av nye produkter i samarbeid med gründere og etablerte bedrifter
  • Tilgang til industrinettverk, utviklingskapital og aktivt eierskap

Senter for karriere og arbeidsliv er UiTs enhet for samfunnskontakt. Senteret skal være et aktivt bindeledd mellom UiT og landsdelens arbeids- og næringsliv og skal bidra til at UiT blir en tydeligere regional aktør og samarbeidspartner for offentlig og privat arbeidsliv.

 

Forrige artikkelMariner-basekontrakt til Asco 
Neste artikkelFor høye forventninger til de unge

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR