Under årets Nordområdekonferanse har et av temaene vært å se på samhandlingen mellom havbruk og olje- og gassindustrien for en fremtidig oljevirksomhet i nord. Lyden fra scenen er at det er mange synergier mellom næringene, og at bedre samarbeid er nødvendig for at de ulike næringene skal operere optimalt i de samme områdene.

Havbruk – en ny leverandørnæring
I 1986 produserte 6 mann 180 tonn fisk ved et oppdrettsanlegg, mens i 2013 produserte 4 mann 12.000 tonn. Dette viser en enorm teknologiutvikling innen havbruk, og Norge er verdensledende på teknologi og sikkerhet innen havbruk, fortalte Martin Søreide, CTO i Aqualine AS, under sitt innlegg.

Leverandørmarkedet til havbruk har doblet seg på 10 år, og analyser tilsier en fem-dobling innen 2030-2040.
-Det viser et enormt potensiale, og med en forventet voksende olje- og gassnæring i regionen er det kritisk at en i fremtiden er flinkere å dra ut de synergiene som er der, med kompetanseoverføring og samarbeid på tvers av næringene, sier Administrerende Direktør i Akvaplan-niva, Salve Dahle.

Administrerende Direktør i Akvaplan-niva, Salve Dahle (foto: Sølve Mala)
Administrerende Direktør i Akvaplan-niva, Salve Dahle (foto: Sølve Mala)

-Det er heller ingenting som tyder på at norsk oljevirksomhet har hatt negativ effekt på det maritime miljøet, bortsett fra området like rundt der det bygges ut. Kunnskapsbasert forvaltning er nøkkelen, fortsetter Dahle.

Norlense – olje og gass og havbruk går hånd i hånd

En av bedriftene som har klart å utnytte synergiene mellom næringene er oljevernselskapet Norlense fra Fiskebøl. Etter å ha produsert oljevernutstyr til oljebransjen siden 70-tallet, leverer selskapet i dag også mye til havbruk og oppdrettsnæringen.

– For vår del er det mye direkte overføring av teknologi og kunnskap, og mye av det vi produserer av lenser er direkte overførbart til for eksempel merder innen oppdrettsnæringen, forteller Hugo Svendsen, Leder F&U i Norlense.

-Det er mulig for små selskaper i øde strøk i nord  å lykkes. I Fiskebøl er det 28 innbyggere, mens vi har ca 60 ansatte i Norlense. For vår del innså vi tidlig at sammen er vi sterke, og en del av vår suksesshistorie kommer av at vi har samarbeidet med både lokale, regionale og nasjonale grupperinger for å utvikle oss videre, avslutter Svendsen.

Mange potensielle samarbeidsområder mellom næringene
Under sitt innlegg, la Erlend Bullvåg fra Handelshøgskolen – Nord Universitet, frem flere eksempler på typiske samarbeidsområder.

*Samarbeid vær og klima
*Miljø- og oljevernberedskap
*Søk og redning
*Logistikk og beredskap
*Helse og Arbeidsmiljø
*Arealplaner og seismikk
*Olje- og gassinfrastruktur: Offshore og ikke minst onshore
*Leverandørutvikling på prosjektkompetanse
*Teknologioverføring, der det er mulig

-På alle disse områdene er det muligheter for bedre samarbeid og kompetanseutveksling, noen mer naturlige enn andre. Det er rom for både olje- og gass og havbruk, men bedre dialog og samarbeid er nødvendig, avslutter Bullvåg.

Nyhetsbrev fra Petro.no

 

Forrige artikkelAxFlow kjøper Process Partner
Neste artikkelStatoil vil bore norskehavsbrønn i januar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR