Samler inn og gjenbruker gamle oppdriftselementer

PSW Group og Clean Shores Global har inngått et pilotprosjekt for innhenting, reparasjon og gjenbruk av oppdriftselementer for stigerør.

De tøffe værforholdene offshore kan gjøre at oppdriftselementer for stigerør løsner. Utfordringen er at disse elementene ikke alltid er merket og av den grunn ikke kan tilbakeføres til riktig eier. I slike tilfeller ender de som strandsøppel, og over tid vil de avgi plastpartikler når de forvitrer. Det ønsker Clean Shores og PSW Group å gjøre noe med.

Denne uken utførte de to selskapene den første fasen i prøveprosjektet for innhenting, reparasjon og gjenbruk av slike stigerørselementer, skriver PSW Group i en melding.

To elementer ble hentet med helikopter på Fribergsholmen i Solund og ble fraktet til PSW Groups base på Mongstad for restaurering.

– I vår policy står det at vi vil «strebe for null utslipp og minimere vårt miljømessige fotavtrykk», men vi ønsker også å bidra til en mer bærekraftig industri. Om vi kan bidra til å restaurasjon og gjenbruk av slike elementer, er dette et steg i riktig retning, står det i meldingen.

Viser ordningen seg å være kommersiell gjennomførbar, ønsker Clean Shores å utvide ordningen langs kysten.

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR