Lundin har fått Ptils tillatelse til å bore letebrønn 16/1-17.

Letebrønnen skal bores med «Transocean Winner».

Brønnen ligger i den sørlige delen av Nordsjøen, i Jorvik -prospektet øst for Edvard Grieg i lisens 338 . Borelokasjonen er cirka 200 kilometer vest for Stavanger.

Havdypet på stedet er 109 meter. Toppen av reservoaret, som består av en konglomeratisk sandstein avsatt i Jura, er beregnet å ligge på 1865 meters dyp.

Boringen vil tidligst starte i slutten av 2012, og er planlagt å vare i 49 dager. Samtykket omfatter også et mulig sidesteg og eventuell produksjonstest, og samlet varighet vil da være 94 dager. Etter boring og eventuell produksjonstesting vil brønnen bli permanent plugget og forlatt.

Lisenshaverne er Lundin Norway AS (operatør – 50 prosent eierandel), Wintershall AS (30 prosent) og RWE Dea (20 prosent).

Forrige artikkelEMGS utvider «Atlantic Guardian»-leie
Neste artikkelHenter Sverdrup og Aasen-penger

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR