Statoil, ExxonMobil og Gassco har fått samtykke til bemannede undervannsoperasjoner i 2013, med henvisning til en eksisterende kontrakt for dykkertjenester med Technip Norge AS.,I henhold til en samarbeidsavtale vil også ExxonMobil og Gassco kunne være brukere av denne kontrakten.

De bemannede undervannsoperasjonene skal gjennomføres fra DSV «Skandi Arctic» som primærfartøy og «DSV Wellservicer» som sekundærfartøy, samt lettdykkebåten LDC Technip Sea Hunter.

Samtykket gjelder for bemannede undervannsoperasjoner ned til et vanndyp på 180 meter og omfatter definerte og udefinerte drifts- og prosjektoppgaver, samt reparasjonsberedskap.

De definerte oppgavene gjelder arbeid i forbindelse med installasjon og/eller reparasjon av undervannsrørledninger og -tilkoplinger på Valemon, Gudrun og Volve.

Samtykket gjelder også for udefinerte drifts- og prosjektoppgaver som det kan blir behov for i perioden, relatert til selskapenes utvinningstillatelser samt rørledningssystemer.
Dette inkluderer også rørledninger på utenlandsk sokkel som er under norsk jurisdiksjon.

Videre omfatter samtykket eventuelle overflateforsynte dykkeoperasjoner som det måtte bli behov for i perioden.

Statoil har søkt om samtykke på vegne av de tre selskapene som er brukere av kontrakten med Technip. ExxonMobil har i tillegg sendt egen søknad.

– Ptil har gitt samtykke til hvert enkelt av selskapene for å understreke det enkelte selskaps ansvar for å påse at forutsetningene for samtykket etterleves, og at virksomheten er forsvarlig og i samsvar med regelverket, skriver Ptil på sine hjemmesider.

Forrige artikkelFrigstad vil dypere
Neste artikkelEnerMech til Bergen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR