Det italienske oljeselskapet ENI har funnet funnet olje og gass på feltet Goliat i Barentshavet. Bellona varsler kamp for å hindre at feltet blir bygd ut.

NTB

– Nå har regjeringspartiet SV mulighet til å bygge tillit i miljøsaker. Å stanse utbygging av Goliatfeltet blir en prøvesten på SVs miljøtroverdighet i regjeringen, sier fagmedarbeider Guro Hauge i Bellona til NTB.

Statoil og Det norske Oljeselskapet (DNO) har en andel på henholdsvis 15 og 20 prosent i feltet.

ENI vil ikke kommentere funnet før Oljedirektoratet er informert, men i Ifølge NRK skal funnet være på ca. 100 millioner fat, som er stort nok til utbygging.

Italiensk operatør
DNO bekreftet i en børsmelding onsdag at det er gjort et funn i den første brønnen i Goliatfeltet, som er en del av et tredelt boreopplegg.

Riggen «Eirik Raude» har gjennomført prøveboringen i området som ligger 85 kilometer nordvest for Hammerfest og 50 kilometer sørøst for Snøhvitfeltet. Det er funnet olje og gass i en kolonne på 1.000 meters dyp og gass i en kolonne på 1.800 meter.

I likhet med Bellona krever også miljøorganisasjonen Verdens Naturfond, WWF, at regjeringen setter en stopper for utbyggingen utenfor Finnmarkskysten. Goliat-feltet ligger i et av Barentshavets mest sårbare og verdifulle naturområder, ifølge WWF.

– Trolig drivverdig
– Med dagens oljepris og den eksisterende infrastrukturen på Snøhvit er trolig funnet på Goliat-feltet drivverdig, sier Guro Hauge.

Men hun minner om at både politikere og fagmiljøer har vært kritiske til planen om oljeboring på dette feltet. Det er derfor høyst usikkert om feltet vil bli bygd ut, tror hun.

Før regjering og Storting eventuelt gir tillatelse til utvinning på Goliatfeltet, skal det legges fram en forvaltningsplan for Barentshavet i mars. Planen skal behandles av Stortinget. Dernest må operatørselskapet søke om utvinningstillatelse for hvert enkelt felt som ønsket utbygd.

For fem år siden
Det ble påvist oljeforekomster i Goliatfeltet allerede for fem år siden, men dette funnet ble ikke vurdert stort nok til å gjøre feltet drivverdig. Helt siden den gang har Bellona vært kritisk til utbygging av feltet, som ligger nær Finnmarks største fuglefjell Gjesværstappan. Goliatfeltet ligger også ifølge Bellona i oppvekstområdet for Norges viktigste fiskeslag som torsk, lodde og sild.

– Feltets avstand fra land gjør at et eventuelt oljeutslipp på Goliat vil bruke under to døgn på å nå land, sier fagmedarbeider Guro Hauge til NTB.

Forrige artikkelSnublestart for rødgrønn regjering
Neste artikkelFrigstad sliter med finansieringen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR