Statoil har startet boringen av letebrønn 7227/10-1 i Barentshavet.,Operatøren har spuddet letebrønn 7227/10-1 Saturn i Barentshavet. Det er «Transocean Spitsbergen» som borer brønnen.

Statoil har både fått Oljedirektoratets (ODs) og Petroleumstilsynets (Ptils) tillatelse til å bore brønnen.

Lisens 230 ble første gangen tildelt under Barentshavprosjektet i 1997, og omfatter blokkene 7227/8 , 9 og 10 .

Primært formål med letebrønn 7227/10-1 er å påvise hydrokarboner i Snadd-formasjonen (intra early carnian) som er av trias alder. Sekundært formål er å undersøke potensial for hydrokarboner i Kobbe-formasjonen, også av trias alder, og å undersøke utbredelsen av trias kildebergarter. Formålet med eventuelle sidesteg er å påvise kolonnehøyder av gass og olje, dersom dette ikke lar seg påvise i hovedløpet.

Toppreservoar i Snaddformasjonen er prognosert på 2.345 meter vertikal dybde, mens reservoartrykket estimeres til å ligge rundt 257 Bar, og -temperaturen på ca 70 °C. Toppreservoar i Kobbeformasjonen er prognosert på 2.785 meter med et estimert reservoartrykk på ca. 300 bar. Reservoartemperaturen er estimert til 85 °C. Havdypet er ca. 232 meter.

Planlagt oppstart har vært tidligst medio oktober, men ifølge Ptil ville borestart skje tidligst i slutten av oktober. Men nå er altså brønnen påbegynt. Varigheten av operasjonen er estimert til 50 døgn, inkludert permanent plugging.

Statoil er operatør i PL 230 (85 prosent) med GDF Suez (15 prosent) som eneste partner.

Forrige artikkelNye standarder for arktiske operasjoner
Neste artikkelRigg fra Iran til bunns i Gulfen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR