Schneider Electric har inngått en avtale med Aker Solutions om å prosjektere og installere kontrollenheten for energidistribusjon på undervannskompressor-stasjonen på åsgard-feltet.

Løsningen for kompressorstasjonen omfatter spesifikke studier om blant annet tilgjengelighet, termisk, mekanisk og operativ sikkerhet samt elektromagnetisk kompatibilitet. I tillegg til ingeniørarbeidet som er knyttet til prosjekteringen står dette for en betydelig del av kontraktens verdi.

I prosjektet inngår en serie tester for å dokumentere samsvar med standarden for undersjøiske olje- og gassanlegg ISO 13628-6.

åsgard, hvor Statoil er operatør, er verdens første operative felt som benytter undersjøisk gasskompresjon.

Ifølge en melding fra Schneider Electric bekrefter denne kontrakten selskapets lederrolle på dette feltet, som bygger på erfaringen selskapet opparbeidet i det eksperimentelle kompresjonsprosjektet på Ormen Lange.?

åsgard ligger på Haltenbanken i Norskehavet rundt 200 kilometer utenfor kysten av Nord-Trøndelag på dybder fra 240 til 310 meter. Feltet er blant de største utviklingsområdene på den norske delen av kontinentalsokkelen med totalt 52 brønner.

Kompresjon nødvendig
Kompresjonen er nødvendig for å øke produksjonstempoet ettersom gasstrykket i reservoaret er i ferd med å synke. Undervannskompressoren på åsgard skal øke utvinningen fra Mikkel og Midgard-feltene med anslagsvis 278 millioner fat olje.

– Denne løsningen vil hjelpe våre kunder med å åpne nye områder for produksjon og behandling av olje- og gass og utnytte dype offshorefelter i arktiske, orkanutsatte områder, sier Country President Runar Hansesætre i Schneider Electric Norge.?

åsgard gasskompressorstasjonen vil være i drift i 2014.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR