Schneider Electric Norge har levert tre enhetene for energidistribusjon og -kontroll på undervannskompressor-stasjonen på Åsgard-feltet.,To enheter vil installeres på havbunnsrammen, mens den tredje vil være tilgjengelig som en reserve. CPDU (Control Power Distribution Units)-ene på Åsgard vil føre kraft til verdens første undervannsstasjon for gasskompresjon.

Schneider Electric vant denne kontrakten i juni 2011 fra Aker Solutions. Prosjektet gikk ut på å prosjektere og installere undervanns-CPDU-ene for kompressorstasjonen som ligger på havbunnen til Åsgard-feltet.

Feltet ligger på Haltenbanken i Norskehavet rundt 200 kilometer utenfor kysten av Nord-Trøndelag på dybder fra 240 til 310 meter. Åsgard er blant de største feltene på den norske delen av kontinentalsokkelen med totalt 52 brønner. Feltet driftes av Statoil med partnere som ENI, Exxon Mobil, Petoro og Total.

CPDU-løsningen omfattet prosjektering og montering i tillegg til spesifikke studier om tilgjengelighet, termisk og mekanisk driftssikkerhet samt elektromagnetisk kompatibilitet. Dette, i tillegg til prosjekteringen, står for en betydelig del av kontraktsbeløpet.

Ifølge selskapet var utvalget av elektroniske komponenter viktig. Hver komponent må bestå det strenge teknologiske kvalifikasjonsprogram i henhold til ISO 13628-6-standarden om kontrollsystemer for undervannsproduksjon. ISO-standarder forutsetter sjokk-, vibrasjons- og temperaturtesting.

I 2012 ble alt utstyr til CPDU-ene kvalifisert innen tidsfrist. Den vellykkede testingen var forutsetningen for å starte produksjonen av den første enheten.

Det tok to års konseptuelt og detaljert teknisk arbeid for å skape denne innovative løsningen. De tre CPDU-ene ble produsert i Frankrike med 100 % sporbarhet på hele produksjonsprosessen.

De er nå blitt levert til Aker Solutions’ anlegg i Egersund, hvor integreringen av det mekaniske, elektriske og automatiseringsdelen samt sluttester av den komplette subsea-enheten har funnet sted i samarbeid med Aker Solutions.

Subsea kompressor-stasjonen på Åsgard feltet fikk ONS 2012s innovasjonspris. Prosjektet styres av Statoil og undervannsstasjonen er prosjektert og bygget av Aker Solutions Norge.

Forrige artikkelJohan Sverdrup-kontrakt til Kværner
Neste artikkelVNG i gang med ny Norskehav-brønn

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR