Norsk Forening for Ledende Bore-og brønnpersonells (NFLB) Vinterkonferanse ble i år avholdt i Vilnius. Se organisasjonens egne bilder her.,