Etter fusjon og oppkjøp av flere selskap foreslår styret i Seawell nå å endre navnet til Archer. Selskapet hadde et resultat etter skatt på 0,9 millioner kroner i Q4 2010, mot 41,7 millioner kroner samme periode året før.

Resultat etter skatt i 2010 var på 73,7 millioner kroner, og sank dermed med over 100 millioner kroner sammenlignet med 2009, da selskapet hadde et resultat etter skatt på 174,4 millioner kroner. Resultatet før skatt endte på 166,3 millioner kroner i 2010, mot 235,1 millioner kroner i 2009.

Det går fram av Seawells kvartalsrapport for de tre siste månedene i 2010.

– Kutte kostnader og sikre god integrasjon
Driftsinntektene økte fra 2009 til 2010 fra 3 824,8 millioner kroner til 4 328,9 millioner kroner. Driftsresultatet var på 82 millioner kroner i fjerde kvartal 2010, mot 77,2 millioner kroner i samme periode 2009.

Styret i Seawell skriver i sine framtidsutsikter at fusjonen med Allis-Chalmers og oppkjøpet av Gray og Universal Wireline kommer til å gjøre Seawell til et ledende internasjonalt oljeserviceselskap. Den store utfordringen blir nå å sikre en suksessfull integrasjon, herunder å redusere totalkostnadene og øke salget av produkter og tjenester, skrives det.

Foreslår navneendring til Archer
Styret har foreslått å ende navnet på selskapet til Archer, og skriver at markedsutsiktene for selskapet blir stadig bedre i takt med økt oljepris. Selskapet forventer fortsatt vekst innen brønnintervensjonstjenester i første kvartal, mens markedet for boretjenester vil holde seg stabilt på grunn av sesonsvingninger.

Resultatet for Gray Wireline vil bli påvirket negativt av dårlig vær i USA, mens trenden for Allis-Chalmers karakteriseres som oppmuntrende.

– Seawell har skapt en solid plattform for framtidig lønnsom vekst i 2010, og styret er fortsatt optimistisk med tanke på mulighetene til det nye selskapet, Archer, skrives det i kvartalsrapporten.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR