Seismikkpausen som Havforskningsinstituttet har bedt om utenfor Lofoten og Vesterålen, vil ikke forsinke oljeletingen i området i det hele tatt.

NTB

Mediekontakt Eldbjørg Vaage Melberg i Oljedirektoratet opplyser til NTB at det vil bli tatt hensyn til Havforskningsinstituttet ønske om å vente med de seismiske undersøkelsene nærmest kysten. Letingen vil starte utenfor gytefeltene, minst 50 kilometer fra kysten, slik som opprinnelig planlagt, ifølge Melberg.

Dermed vil ikke den kortvarige pausen Havforskningsinstituttet har bedt om i de mest kystnære områdene bety noe som helst for fremdriften i oljeletingen på blokkene Nordland VII og Troms II.

Fortsatt gyting
Forskningsdirektør Ole Arve Misund ved Havforskningsinstituttet sier til NTB at gytingen fortsatt pågår i de aktuelle områdene i Lofoten og Vesterålen. Dette er hovedårsaken til at Havforskningsinstituttet onsdag ba Oljedirektoratet om å vente med de seismiske undersøkelsene i deler av disse områdene.

Forskningsfartøyet G.O. Sars blir omdisponert for å gjøre undersøkelser i den sørlige delen av området fra 19. til 21. mai. Resultatene vil være klare allerede i kommende uke og gi grunnlag for en ny vurdering i forhold til gytende fisk.
– Når gytingen er avsluttet, ser vi ingen problemer knyttet til seismiske undersøkelser i området. Undersøkelser vi har gjort viser at larvene drepes kun i et par meters avstand fra luftkanonenes arbeidsområde, sier Misund.

Fullt forsvarlig
Han gir fiskerne rett i at seismikk er uheldig når fisk gyter, men når gytingen er over mener Havforskningsinstituttet at de seismiske undersøkelsene – slik de er planlagt utført – er forsvarlige for livet i havet.

Lederen i Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, mener at olje- og energiminister Åslaug Haga må gripe inn overfor Oljedirektoratet og stanse planene om seismiske undersøkelser utenfor Lofoten/Vesterålen.
– Seismikkskyting er støyforurensing og dermed en del av forurensningsloven. Oljedirektoratet bør derfor også søke SFT om tillatelse før de kan gå i gang. Det har de foreløpig ikke gjort, sier Haltbrekken.

Også Direktoratet for naturforvaltning er svært kritisk til leteboring i kystnære blokker, både i Norskehavet og i Nordsjøen.

Møreblokkene
I tillegg til Lofoten og Vesterålen er Møreblokkene svært kontroversielle i den kystnære petroleumsaktiviteten.

Blant de 104 blokkene som er utlyst i den 20. konsesjonsrunden er blokkene 6204 og 6205, de såkalte sildeblokkene utenfor Møre og Romsdal. Dette er kystens største gyteområde for sild. I likhet med Lofoten er det et av norskekystens store matfat. Politisk er det sterk motstand mot petroleumsaktivitet i dette området.

– Vi mener at det ikke er rett å lyse ut disse blokkene før en forvaltningsplan for Norskehavet er ferdig, sier regional-og næringsdirektør Bergljot Landstad i Møre og Romsdal fylke.

Hun har stor politisk oppslutning for dette synet. Fylkets nærings- og miljøutvalg har allerede bedt om at de to blokkene blir tatt ut av konsesjonsrunden.

Forrige artikkelØglegravere til Svalbard i sommer
Neste artikkelHaga forsøker å unngå seismikkbråk

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR