Forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet er ikke opphevet. Det betyr at seismikkdataene uansett vil bli samlet inn, sier fiskeri- og kystminister Helga Pedersen (Ap).

NTB

– Jo mindre data som blir samlet inn i år, desto mer må hentes inn neste år, sier Pedersen til NTB.

Hun avdramatiserer langt på vei følgene av at Miljøverndepartementet ber SFT gjennomføre en lovlighetskontroll av de planlagte seismikkundersøkelsene utenfor Lofoten, Vesterålen og kystnære gyteområder for sild utenfor Mørekysten.

– Jeg skal på ingen måte forskottere utfallet av denne kontrollen som SFT skal gjennomføre. Men jeg kan vanskelig se at dette kan rokke ved planene om å hente inn mer kunnskap til revisjonen av forvaltningsplanen, sier Helga Pedersen.

Hun viser til at forvaltningsplanen som, skal revideres i 2010, er et kompromiss der fiskeri- nærings- og miljøverninteressene alle må ta og gi. Da forvaltningsplanen ble lagt fram, vedtok regjeringen at feltene Nordland VI, Nordland VII og Troms II som dekker havområdene utenfor Lofoten og Vesterålen ikke skulle åpnes for oljevirksomhet, men at staten skulle gjennomføre kartlegging av ressursene med et treårig seismikkprogram.

– Jeg minner om at Norges Fiskarlag betegnet dette kompromisset som en seier for fiskerinæringa. De har hele tiden vært fullt innforstått med at det skal samles inn seismiske data til revisjonen av forvaltningsplanen, sier Helga Pedersen.

Forrige artikkelForsinkelse i Lofoten – konflikt på Møreblokkene
Neste artikkelProtesterer mot rask hjemfallsbehandling

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR