Achilles har i mange år driftet løsningen for et felles prekvalifiseringssystem (JQS) for å forenkle oljeselskapenes innkjøp.

Det betyr i praksis at alle leverandørene som skal levere produkter og tjenester knyttet til olje- og gassproduksjonen må være registrert og ha lagt inn sine produkter i dette systemet.

Registrering starter i høst
Fra i høst vil EPIM, som er oljeselskapenes egen medlemsforening for samhandling av felles digitale løsninger og tjenester, innføre en ny teknisk løsning for å levere den samme tjenesten.

– Operatørene tar i bruk det nye systemet i høst. De leverandørene som ønsker å fortsette å selge sine varer og tjenester til oljeselskapene på norsk sokkel, vil dermed måtte følge etter. Dette er en omlegging som vil berøre hele industrien, sier direktør Ove Ryland i EPIM.

Han anslår at rundt 4000 bedrifter vil bli brukere av systemet der.

Registreringsprosessen av leverandørene starter høsten 2018.

– Systemet er laget slik at det automatisk henter offentlige data fra for eksempel Brønnøysundregisteret og annen relevant informasjon fra selskapenes egne sider. Dette vil og skal forenkle registreringsprosessene drastisk. Det kan også hente produktinformasjon fra selskapenes egne digitale produktkataloger, sier Yngve Nilsen, som er ansvarlig for JQS-tjenesten i EPIM

Operatørene, gjennom EPIM, vil styre utviklingen av den nye løsningen sammen med representanter fra leverandørindustrien. Nye JQS vil være på plass innen utgangen av året. Oppstart og involvering av leverandører og brukere vil starte allerede etter sommeren.

Åpner nye muligheter
Det nye prekvalifiseringssystemet vil, ifølge EPIM, også legge grunnlaget for andre forbedringer.

– Når alle selskap og produktinformasjon standardiseres og samles inn gjennom en løsning og tilgjengeliggjøres på ett sted, åpner dette for nye muligheter for digitalisering av industrien, som for eksempel innen logistikk, innkjøp og dokumenthåndtering og så videre, sier Nilsen.

EVRY har fått i oppdrag å levere den nye løsningen.

– Dette systemet blir er et veiskille for EPIM og norsk oljeindustri. Løsningen blir en av de viktigste arenaene for digital formidling og samhandling av krav til leverandører av tjenester og materiell på norsk sokkel, avslutter Ryland.

Hvilke konsekvenser får så den nye tjenesten for Achilles?

Vi har spurt Atle Gjertsen, som leder Achilles´ sin virksomhet for olje og gass i Norden.

– Achilles Joint Qualification System (JQS) vil fortsette å levere kvalitetssikret leverandør prekvalifisering i Norge og Danmark. De fleste av våre kunder som bruker Achilles JQS som prekvalifiseringssystem, er ikke medlemmer i EPIM. De er avhengige av at Achilles JQS leverer dem denne tjenesten, vi vil fortsette å tilby og å investere i utviklingen av tjenesten.

– Vi fortsetter å arbeide tett med både våre leverandører og våre kunder som benytter Achilles JQS som sitt verktøy for prekvalifisering av sine underleverandører for å forbedre og tilpasse tjenesten for å kunne møte de behovene vi ser komme i vår komplekse og stadig endrende industri.

– Hvilke deler av virksomheten deres vil bli berørt? Hvilke blir ikke berørt? 
– Achilles JQS er en metode og et system for leverandør prekvalifisering som vi ønsker å videreutvikle og investere mer i og ekspandere tjenesten. Achilles JQS leverer tjenesten med kvalitetssikret leverandørdata til et betydelig antall kunder som ikke er medlem av EPIM og dermed vil Achilles JQS fortsatt forbli en del av hva Achilles tilbyr i sin portefølje av globale olje og gass prekvalifiseringssystemer.

Forrige artikkelUtvider kontrakten på Leiv Eiriksson
Neste artikkelAker Solutions sikrer stor V&M-kontrakt – i Brasil

1 kommentar

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR