EC Power har inngått en avtale med E.ON om leveranse av mikro-kraftvarmeløsninger til kunder i Storbritannia.,
Foto: StatoilHydro

EC Power leverer en teknologi som øker energieffektiviteten til små gass- eller dieseldrevne el-kraftverk ved å fange og bruke overskuddsvarmen til oppvarming. Mikrokraftvarme genererer både varme, varmt vann og elektrisitet for bruk i hjemmene og for forretningsformål.

StatoilHydro eier 90 prosent av selskapet.

– Inngåelse av kontrakt med et selskap på E.ONs størrelse viser at mikro-kraftvarmeteknologi er et realistisk alternativ ved siden av andre mikrokraftteknologier, sier Kristofer Hetland, styreformann i EC Power.

– StatoilHydros engasjement i EC Power bidrar til å fremme energi-effektive løsninger og redusere utslippene av drivhusgass, sier han.

E.ON UK er ett av Storbritannias ledende kraft- og gasselskaper.

Forrige artikkelEnormt gassfelt funnet i Peru
Neste artikkelStanser gasskraftproduksjon på Kårstø

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR