Solstad Offshore selger «Normand Clough» til SapuraClough etter erklæring av opsjon., «Normand Clough» selges etter erklæring av opsjon. (Foto: Solstad Offshore)

Solstad Offshore ASA overtok CSVen «Normand Clough» i forbindelse med delingen av Rem Offshore ASA i 2009.

Skipet har fra levering fra verftet i 2008 vært på langsiktig kontrakt med SapuraClough Offshore Pty Ltd. I certepartiet hadde de som befrakter opsjon til å kjøpe skipet etter fem år. Denne opsjonen er nå erklært.

Betingelsene rundt transaksjonen er ikke kjent. Bokført verdi av skipet tilsvarer opsjonsverdi. Transaksjonen vil medføre en begrenset regnskapsmessig effekt, men vil gi en positiv likvidtetseffekt for Solstad på cirka NOK 200 millioner.

Transaksjonen vil trolig bli gjennomført i løpet fjerde kvartal 2013.