Statoil selger 15 prosent av Angola-blokk., Statoil starter boringen i de opererte blokkene i Kwanza-porteføljen i løpet av andre kvartal 2014. (Illustrasjon: Statoil)

Statoil har inngått en avtale om salg av en 15 prosents eierandel i blokk 39 i presalt-bassenget Kwanza utenfor kysten av Angola til WRG Angola Block 39 Limited.

WRG er et joint venture-selskap som eies med 50 prosent hver av White Rose Energy Ventures og Genel Energy plc.

– Dette er en del av Statoils aktive porteføljeforvaltning. Nedsalget viser hvor attraktive Statoils andeler i Angola er. Ved å få WRG med på laget, kan vi dele leterisikoen, samtidig som vi beholder en betydelig eierandel, sier Gareth Burns, direktør for strategi og forretningsutvikling i leting i Statoil.

– WRG tilfører faglig kompetanse til dette utfordrende geologiske området, og vi ser fram til et produktivt samarbeid med dem i Angola.

Statoil er operatør for blokk 39 og beholder en 40 prosents eierandel etter nedsalget. De andre lisenshaverne er Sonangol P&P (30 prosent), Total (15) og WRG (15).

WRG har også kjøpt en 15 prosents eierandel fra China Sonangol International Holdings Limited i Statoil-opererte blokk 38. Statoils 55 prosents eierandel forblir uendret. De resterende andelene eies av Sonangol P&P (30 prosent) og WRG (15 prosent).

Avtalene forutsetter godkjennelse fra Sonangol E&P, petroleumsministeren i Angola og lisenspartnerne.

I tillegg til de Statoil-opererte blokkene 38 og 39, er Statoil partner i blokk 22, 25 og 40 i Kwanza-bassenget. Blokkene ble tildelt i desember 2011.

Seismikkprosessering
Sammen med Total og BP gjennomførte Statoil verdens største 3D-undersøkelse på tvers av lisensene som dekker blokk 24, 25, 40, 38 og 39 i januar 2013. Undersøkelsen dekket 26.300 kvadratkilometer.

I de Statoil-opererte blokkene 38 og 39 er nå arbeidet godt i gang med intern seismikkprosessering og prospektvurdering for det framtidige boreprogrammet.

Statoil starter boringen i de opererte blokkene i Kwanza-porteføljen i løpet av andre kvartal 2014. Dilolo-1 er første prospekt med høyt potensial (high impact) som skal bores i blokk 39.

Etter boring av Dilolo fortsetter selskapet med den andre forpliktelsesbrønnen nord for blokk 39. De neste to årene skal Statoil delta i til sammen åtte forpliktelsesbrønner i Kwanza-bassenget.

Statoil er også partner og har andeler i blokk 4/05, 15, 15/06, 17 og 31 i Congo-bassenget utenfor kysten av Angola.

– Angolansk sokkel er største bidragsyter til vår oljeproduksjon utenfor Norge og en viktig byggestein i vår internasjonale strategi. Angola sørget for en egenproduksjon på omkring 200.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2013, som er omkring 28 prosent av vår samlede internasjonale olje- og gassproduksjon, sier Steinar Pollen, Statoils landsjef i Angola.