Statoil selger seg ned i Gullfaks og Gudrun, og selger seg ut av Schiehallion og Rosebank på britisk sokkel.,I tillegg til et kontantoppgjør på USD 2,65 milliarder, tilsvarende 15,66 milliarder kroner etter dagens kurs, innebærer avtalen med det østerrikske olje- og gasselskapet OMV en betinget betaling til Statoil og innleder et partnerskap mellom de to selskapene. Det skriver selskapet i en melding.

Statoil reduserer eierandelen i Gullfaks fra 70 til 51 prosent og går fra 75 til 51 prosent i Gudrun. Selskapet beholder operatøransvaret for begge feltene.

– Med denne transaksjonen realiserer vi verdier skapt gjennom utvikling av Statoils eiendeler. Samtidig frigjør vi kapital for investeringer i prosjekter med høy avkastning i våre kjerneområder, inkludert de nye funnene på norsk sokkel. Vi viser nok en gang evne til å skape verdier gjennom aktiv porteføljeforvaltning i tråd med vår strategi, og vi styrker vår finansielle handlekraft ytterligere, sier Helge Lund, konsernsjef i Statoil.

Statoil forventer å inntektsføre en gevinst fra transaksjonen estimert til mellom USD 1,3 og USD 1,5 milliarder (mellom 7,68 og 8,86 milliarder kroner). Den estimerte gevinsten vil bli justert for aktiviteten mellom 1. januar 2013 og tidspunkt for endelig gjennomføring.

Transaksjonen gjør at Statoil frigjør rundt USD 7 milliarder, eller 41,36 milliarder kroner, i investeringsforpliktelser, hvorav USD 5,5 milliarder (32,5 milliarder kroner) i perioden frem til 2020. Anslagene inkluderer ikke potensielle investeringer i Shetland/Lista-formasjonen på Gullfaks.

Inngår partnerskap
Statoil og OMV inngår et partnerskap som innebærer potensielt samarbeid om letemuligheter i Norge, Storbritannia og Færøyene samt utvikling av teknologier for økt oljeutvinning.

– Statoil ser frem til å styrke samarbeidet med OMV på norsk sokkel. OMV er allerede en verdsatt partner på feltene Edvard Grieg og Aasta Hansteen, og denne avtalen gir oss muligheten til å videreutvikle samarbeidet mellom våre to selskaper, sier Lund.

– Dette er en vinn-vinn-avtale for Statoil og OMV. I tillegg til eiendelene, er jeg særlig stolt av at vi inngår et partnerskap med et verdensledende selskap innen offshoreteknologi og økt utvinning, sier konsernsjef Gerhard Roiss i OMV.

Transaksjonen vil bli fullført rundt årsskiftet, med forbehold om godkjenning fra myndigheter og lisenspartnere. Avtalen mellom partene vil tre i kraft med virkning fra 1. januar 2013.

Statoil har realisert totalt rundt USD 15 milliarder, eller 88,64 milliarder kroner, gjennom porteføljeoptimalisering siden 2010.

– Dette har medvirket til styrket finansiell fleksibilitet som gjør selskapet i stand til å investere i nye oppstrømsprosjekter med høy avkastning innenfor selskapets kjerneområder, skriver selskapet.

Forrige artikkelLofoten er den store forskjellen
Neste artikkelBygger en femte boligmodul

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR