Statens forurensningstilsyn (SFT) anbefaler skrittvis innføring av biodrivstoff i Norge og foreslår krav på 2 volumprosent fra neste år.

NTB

– Gå skrittvis fram,
mener Ellen Hambro.
Foto: Ola Sæther

– Biodrivstoff bør være ett av flere tiltak for å redusere utslippene av klimagasser fra veitrafikken. Vi foreslår derfor at Norge fra 2009 innfører et omsetningskrav for biodrivstoff på 2 volumprosent, sier SFT-direktør Ellen Hambro i en pressemelding.

2 volumprosent tilsvarer omtrent den omsetningsandelen som biodrivstoff trolig vil ha allerede i år. SFT mener omsetningskravet bør trappes opp så snart europeiske krav til klimaeffekt og bærekraftskriterier for biodrivstoff er på plass.

SFT har gjennomført en høring angående dette forslaget. De fleste av de 33 høringsinstansene er positive til omsetningskrav for biodrivstoff. Forutsetningen er at det stilles som krav at bruken av biodrivstoff medfører reelle reduksjoner i utslipp av klimagasser, og at det ikke blir negative effekter for miljø og samfunn.

– Det er usikkerhet og til dels faglig uenighet om effektene ved produksjon og bruk av biodrivstoff. Konsekvensene for matvarepriser og forsyningssikkerhet for mat er kompliserte og etisk vanskelige spørsmål. Derfor er det viktig å gå skrittvis fram og arbeide for framstilling av best mulig biodrivstoff, sier Hambro.

Forrige artikkelUenig om oljeprognosene
Neste artikkelNorsk skip fraktet fosfat fra okkupert Vest-Sahara

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR