Shell har signert en større kontrakt med et konsortium bestående av Technip of Samsung for design, bygging og installasjon av flere flytende LNG-anlegg i femten år framover. Shell vil ha terminalene rett på gassfeltene.

VIL HA LNG OFFSHORE: Shell ser for seg at deres
løsning for flytende LNG kan redusere behovet
for lange og kostbare gassledninger. (Ill.: SHELL)

I tillegg til denne kontrakten undertegnet også partene en kontrakt på forstudien, en FEED-kontrakt, på konseptet. Prislappen på kontraktene er foreløpig ikke kjent.

Shell skriver i en pressemelding at Shells løsning for flytende LNG gjør at man kan plassere anlegget rett på feltet offshore, og slik hopper man bukk over problematikken med dyre rørledningutbygginger.

– Dette nyskapende alternativet til tradisjonelle LNG-anlegg på land er både en kommersielt attraktiv og miljømessig hensynsfull tilnærming til å gjøre gassen fra felt offshore om til penger, skriver selskapet i en pressemelding.

Kontraktstildelingen er resultatet av en anbudsprosess som ble offentliggjort i juni i fjor, der tre konsortium ble invitert med til å levere bud i januar i år. Vinnerlaget, bestående av Samsung og Technip, er tydelig fornøyde med tildelingen:

– Prosjektet er et godt eksempel på Technips teknologiske differensiering gjennom å integrere alle våre kjerneområder: LNG-prosesser, offshoreinstallasjoner og undersjøisk infrastruktur. Dette gir oss en sjanse til å lede et sterkt konsortium sammen med Samsung helt i front av gassindustrien, sier Thierry Pilenko, administrerende direktør i Technip.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR