Fukuushima-ulykken i mars i fjor gjør at en skyves enda lengre bort fra elektrisitet laget av reaktorer.

Det er noe partnerne i Shtokman-feltet kan dra nytte av.?

– Det japanske markedet er det største LNG-markedet i verden, og med tanke på vedtaket fra den japanske regjeringen om å redusere kjernefysisk kraftproduksjon, vil etterspørselen etter LNG til Japan bare øke, sier Gazprom direktør Alexei Miller, ifølge Reuters.

– Så selvfølgelig blir LNG-leveranser fra Shtokman-feltet vurdert av partnerne, sier Miller.

Bare dager etter den kjernefysiske ulykken i Fukushima sa Barentssekretariatets rådgiver Harald Sørensen til Barentsobserver at Shtokman LNG er en sannsynlig kilde til å erstatte atomkraft i Japan.

– Dagens endringer i energi-situasjonen i Japan kan påvirke beslutningene om investeringer for Shtokman LNG-prosjektet, sa Harald Sørensen.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR