Siem WIS har inngått en ny kontrakt med StatoilHydro for utvikling og kvalifisering av Siems trykkontrollutstyr, PCD. Den nye teknologien skal nå inn i siste testfase på Ullrigg i Stavanger.

Kontrakten er et resultat av den vellykkede kvalifiseringen av Riser Pressure Control Device (RPCD), kalt fase I av prosjektet.

Nå skal den påfølgende teknologien, PCD, i fase II av utviklingen av RPCD-teknologien testes i samarbeid med StatoilHydro.

RPC skal være klar for operasjon når den endelige kvalifikasjonen er på plass.

Den nye teknologien blir et produkt som konkurrerer mot tradisjonelle Rotation Control Heads. RPC har som fordel å være mer stabil under operasjon, skriver Siem i en børsmelding.

– Den nye boreteknikken har en lukket krets for borevæsken for å oppnå bedre boreferdighet. I tillegg til lukket borevæskesystem gir dette også økt borekvalitet med redusert risiko, både med tanke på reservoar og brønnutslipp, skriver Siem i børsmeldingen.

Spesielt reservoar med høyt trykk og temperatur skal ha fordeler ved bruk av RPC.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR