På grunn av lave oljepriser og fall i markedet har Siemens Subsea annonsert at om lag 95 årsverk i Norge blir berørt av oppsigelser eller permitteringer.

I tillegg berøres om lag 60 ansatte i Storbritannia.

Dette ble kommunisert under allmøter onsdag 16. november.

– Oljeprisene har falt med over 55 prosent de siste to årene. Dette har ført til et dramatisk fall i markedet og langt færre prosjekter som etterspør våre løsninger, skriver selskapet i en melding torsdag.

– Dårligere enn fryktet

Fra et totalmarked i verden på ca 550 prosjekter i 2014, har selskapet nå falt til et totalmarked på under 30 prosjekter i 2016. Utviklingen har vært dårligere enn selskapet fryktet på starten av 2016.

Ordreinngangen er 50 prosent lavere enn budsjettert for 2016, mens omsetningen endte 1/3 bak budsjett for 2016.

Siemens Subsea forventer nå at markedet vil ha en flat utvikling de neste to årene, og selskapet er derfor overbemannet.

Siemens Subsea justere organisasjonen slik at selskapet er mer fleksibelt og kan møte endringene i markedet raskere.

– Dette er en situasjon vi skulle vært foruten. Det har vært et tøft marked lenge, og mange har nok sett at permitteringer og oppsigelser kunne komme. Det er uansett en vanskelig situasjon for de som nå berøres, sier Are Dahl i Siemens Subsea.

– Vi har nå to hovedprioriteringer. For det første er det helt essensielt at vi gjør det vi kan for at bidra til at vi får en så god prosess som mulig med de ansatte. Samtidig skal vi sikre at kunder og leverandører følges opp og fortsatt får den oppfølgingen de skal ha også i fremtiden. Dette inkluderer at vi viderefører forskning og utvikling som skal sørge for at vi er helt i teten når markedet tar seg opp igjen, sier han.

Konsekvenser av omorganiseringen

Kongsberg rammes hardest. Selskapet anslår at ca 50 av totalt 55 personer må gå, men beholder lokal kundeoppfølging av FMC Kongsberg.

Planen er en reduksjon på totalt 159 årsverk globalt i løpet av 2017 (ca. 95 i Norge).

Dette er planlagt at skal skje på følgende måte:

  • Ca. 30 prosent permitteringer og 70 prosent oppsigelser.
  • Ca. 60 prosent administrasjon og ledelse, og ca 40 prosent teknisk personell.
  • Ca. 60 prosent i Norge og 40 prosent i Storbritannia.

Kongsberg: Totalt 50 personer, derav 2-3 permitteringer.

Trondheim: Totalt ca 15 personer permitteres.

Bømlo: Totalt ca 25 personer permitteres. To til tre oppsigelser.

Andre: En til to personer på hver av lokasjonene Oslo, Bergen og Stavanger berøres.

Tallene kan avvike basert på prosessen med de tillitsvalgte og er derfor omtrentlige tall, ifølge selskapet.

 

 

Forrige artikkel«Stena Don» til Hanøytangen
Neste artikkelEngie forlenger kontrakt med AGR

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR