Statoil og Rosneft undertegnet i dag aksjonær- og samarbeidsavtaler for leting og utvikling av fire russiske lisensområder utenfor kysten av Russland.

De aktuelle lisensene er Perseevsky-blokken i Barentshavet og blokkene Kashevarovsky, Lisyansky og Magadan 1 i Okhotskhavet, og inngikk som en del av rammeavtalen mellom selskapene inngått 5. mai 2012.

Avtalene ble undertegnet i Stavanger av Statoils konsernsjef Helge Lund og styreformann og konsernsjef i Rosneft, Igor Sechin. Disse avtalene representerer et betydelig skritt nærmere full implementering av rammeavtalen mellom Statoil og Rosneft.

– Dette er en viktig milepæl i gjennomføringen av samarbeidsavtalen som ble inngått i mai. I Statoil ser vi fram til å lete i russisk farvann sammen med Rosneft. Avtalen vi undertegnet i dag gir meg tro på vårt strategiske samarbeid. Jeg vil gjerne gratulere prosjektgruppene til Statoil og Rosneft med arbeidet, og Statoil ser fram til samarbeidet med Rosneft, sier Statoils konsernsjef Helge Lund.

Aksjonær- og samarbeidsavtalene er like for de fire lisensområdene. Rosneft vil eie en andel på 66,67 prosent og Statoils andel vil være på 33,33 prosent. Statoil vil dekke 100 prosent av kostnadene i letefasen, som omfatter et arbeidsprogram med boring av seks utforskningsbrønner i perioden 2016-2021.

– Avtalene som ble undertegnet i dag markerer et nytt skritt i gjennomføringen av den strategiske samarbeidsavtalen som ble inngått i mai 2012. Med den framdriften vi ser i gjennomføringen av denne avtalen med Statoil, har vi tro på samarbeidet, og tro på at selskapenes forpliktelser i samarbeidsprosjektet vil bli gjennomført i henhold til plan, og fullt i samsvar med alle miljøkrav, sier Igor Sechin, styreformann og konsernsjef i Rosneft.

En skattereformpakke som skal gi incentiver til utviklingen av russisk sokkel, inkludert geologiske undersøkelser, ble presentert i en forordning fra den russiske regjeringen i april 2012. Dersom denne forordningen blir vedtatt og gjennomført, vil det legge til rette for et mer kapitalintensivt leteprogram.

Avtalene innebærer også utveksling av lederpersonell og teknisk personell mellom de to selskapene, og kompetansebygging i de viktigste fagområdene innen leting og produksjon.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR