AF Gruppen har signert endelig kontrakt for planlegging, prosjektering, fjerning og gjenvinning av plattformen H-7, som tidligere ble brukt til å opprettholde trykket i rørledningen som frakter gass fra Ekofisk til Emden.

SISTE STOPP: Den utrangerte H-7-plattformen ender
sin reise her, i Vats. Foto: ALF INGE MOLDE

Dermed formaliseres intensjonsavtalen AF Gruppen inngikk med Statoil, som tildeler kontrakten på vegne av Gassled-operatør Gassco, i juni.

Verdien på kontrakten er på 420 millioner kroner, eksklusiv opsjonsarbeider. Avtalen inneholder i tillegg en opsjon på fjerning av B11, en tilsvarende plattform, skriver AF Gruppen i en melding til Oslo Børs.

– AF Gruppen har bygd opp kompetanse og kapasitet til å håndtere fjerning og gjenvinning av utrangerte petroleumsinstallasjoner. Dette arbeidet legger grunnlaget for ytterligere vekst innenfor vår miljøvirksomhet i Nordsjøen, sier konsernsjef Pål Egil Rønn i meldingen.

Plattformen H-7 ligger altså i tysk sektor av Nordsjøen, og ble i perioden 1977 til 1999 brukt til å opprettholde trykket i rørledningen som transporterer gass fra Ekofisk-senteret til terminalen i Emden, Tyskland. Plattformen ble koblet fra rørledningen for fire år siden og skal etter planen fjernes og fraktes til AF Decom Offshore sitt anlegg i Vats i Rogaland for demontering og opphugging.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR