Ptil har rettet lupen mot brønner operatørselskapene forlot midlertidig på norsk sokkel på 80- og 90-tallet. Tilsynet avdekket avvik både hos ConocoPhillips, Hess Norge, StatoilHydro og Talisman Energy Norge.

Petro.no

Tilsynet ble ført i perioden november 2007 til juni 2008, og hadde som mål å verifisere at selskapene har oversikt over sine midleritidig forlatte brønner. Oversikten bør inkludere kunnskap om brønnteknisk status med barrierer, integritet og risikovurderinger i henhold til regelverkskrav, samt videre planer for bruk eller permanent plugging av brønnene, melder Petroleumstilsynet (Ptil).

Tilsynet ble delt inn i to faser. Første fase var datainnsamling fra selskapene, og tilbakemeldingen viser at det er totalt 44 midlertidig forlatte brønner på norsk sokkel.

– Det er et økt antall brønner siden forrige oversikt gjort i 2005. Kun i et fåtall av disse brønnene hadde selskapene indikert konkrete planer for bruk, skriver Ptil.

Total best, Talisman flest anmerkninger
I fase to ble det gjennomført tilsyn med BP Norge, ConocoPhillips Skandinavia, Hess Norge, StatoilHydro, Talisman Energy Norge og Total E&P Norge; alle med midlertidig forlatte brønner eldre enn åtte år. Ptil fant at de fleste selskapene har utarbeidet status og oversikt over sine midlertidig forlatte brønner, inkludert risikovurderinger i henhold til regelverkskrav.

Best i klassen var Total E&P Norge, hvor det verken ble funnet regelverksavvik eller potensial til forbedring. BP Norge hadde heller ingen regelverksavvik, men Ptil mener selskapet har ett forhold med potensial for forbedring.

ConocoPhillips Skandinavia og Hess Norge kan notere seg ett avvik fra regelverket hver, mens StatoilHydro må legge til et forhold med potensial til forbedring til regelverksavviket. Talisman Energy Norge har også ett avvik fra regelverket, i tillegg til to forhold med potensial til forbedring.

– Vanligvis ikke storulykkepotensial
– Midlertidig forlatte brønner har vanligvis ikke et storulykkepotensial. Resultatet fra tilsynet indikerer at det er liten sannsynlighet for korrosjon av foringsrør og utstyr i brønnen under stagnerte, lukkede forhold, skriver Ptil, som anbefaler selskapene å hente inn erfaringer fra lignende brønner, også fra andre lands sokler.

Forrige artikkelNy milliardkontrakt for REC
Neste artikkelStatkraft tungt inn i WindSea

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR