14. mai holder Statoil generalforsamlig, der tre punkter på programmet er forslag fra aksjonærer som vil endre på Statoils oljesandsatsing og global arktis-tilstedeværelse, samt selge seg ut av sine engasjementer i Angola og Aserbajdsjan.,Statoils generalforsamling avholdes 14. mai klokken 17.00, der en rekke punkter står på dagsorden. Blant annet er det tre forslag til beslutning fra aksjonærer. Disse forslagene går på oljesand i Canada, på oljevirksomhet i isfylte arktiske farvann og oppfordring om at Statoil må selge seg ut ut av sine engasjementer i Angola og Aserbajdsjan.

En av aksjonærene kommer med følgende forslag:

“Det er ikke i aksjonærenes langsiktige interesse at Statoil fortsetter med utvinning av tjæresand. Minst 2/3 av verdens kjente fossile ressurser må bli liggende i bakken om vi skal ha 50 prosent mulighet til å nå den internasjonale målsettingen om at global middel-temperatur ikke skal øke mer enn 2 grader over før-industrielt nivå, i følge International Energy Agency. Svært høye klimagassutslipp, stor økonomisk usikkerhet, lokal miljørisiko og brudd på lokale urfolks grunnlovfestede rettigheter, gjør utvinning av tjæresand til en uakseptabel strategisk satsning. Statoil skal trekke seg ut av tjæresandutvinning i Canada.”

Statoils styre anbefaler generalforsamlingen å stemme mot forslaget.

En annen aksjonær vil at selskapet ikke skal drive oljevirksomhet i isfylte arktiske farvann.

“Petroleumsvirksomhet i isfylte farvann er ikke tillatt i Norge, blant annet på grunn av både manglende teknologi og kapasitet for å rydde oljesøl i is. På grunn av både økonomisk risiko og miljørisiko forbudet med oljeboring i is skal Statoil ikke operere verken nær eller i isfylte farvann i Arktis.”

Også dette forslaget anbefaler styret at generalforsamlingen skal stemme imot.

Mens en annen aksjonær mener Statoil bør selge seg ut av Angola og Aserbajdsjan, og har fremmet følgende forslag til beslutning:

“Årsrapporten for 2013 konstaterer under avsnittet ”sikkerhet, sikring og bærekraft” at (sitat) ”Utslippene fra vår virksomhet ventes å øke som en følge av produksjonsvekst og modning av områder på norsk sokkel.” Det er ikke i aksjonærenes langsiktige interesse å arbeide mot Norges overordnete miljømål og internasjonale forpliktelser om å redusere utslipp av klimagasser og øke satsingen på fornybar energi. Det er heller ikke etisk forsvarlig for Statoil å satse på fortsatt produksjon og nye feltutviklingsprosjekter i diktaturer med utbredt korrupsjon. Statoil bør selge seg ut av sine engasjementer i Angola og Aserbajdsjan og reinvestere salgsinntektene i økt satsing på forskning, utvikling og produksjon av fornybar energi, både nasjonalt og globalt.”

På generalforsamlingen til Statoil i fjor behandlet selskapet tilsvarende de to første forslagene.

Les mer: Statoil skal behandle oljesand og arktisk utvinning

I fjor ble voteringsresultatet for disse forslagene 0,46 prosent for forslaget om oljesand, mens 0,5 prosent stemte for det arktiske forslaget.

Les mer: Aksjonær-forslag ble grundig nedstemt

Tidligere pressekontakt i Statoil, Bård Glad Pedersen, sa i fjor at oljesand-forslaget har vært behandlet en rekke ganger før, og at resultatet for 2013 var en nedgang fra 2,12 prosent året før.

Forrige artikkelApple iWatch til høsten?
Neste artikkelKontraktsforlengelse for «Safe Hibernia»

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR