Repsol og partnerne skal bruke 5,7 milliarder kroner på å stenge ned Gyda-feltet.

Produksjonen skal etter planen avsluttes innen 31. august 2018.

Det kommer frem i avslutningsplanen, som nå er godkjent av Olje- og energidepartementet.

«Dagens produksjon på Gyda er lav og krever relativt sett høye priser for å oppnå positiv kontantstrøm. Flere brønnmuligheter har vært studert og det er konkludert med at utvinningspotensialet er for lavt til at boring av ytterligere brønner er lønnsomt».

Heller ikke gjenbruk av plattform eller infrastruktur blir vurdert som et reelt alternativ.

«Driften på Gyda er i den senere tid optimalisert i påvente av vurderinger om bruk av Gyda-installasjonene for ressurser i området. Vurderingene konkluderer med at dette ikke er hensiktsmessig. Utnyttelse av Gyda som vertsplattform for mulig tilknytning av funn i området er ikke et reelt alternativ fordi eventuelle funn ikke vil bygges ut tidsnok.»

Alle Gyda-installasjoner vil fjernes innen 2023. Som en del av disponeringen vil samtlige 32 brønner plugges og permanent forlates. Etter det petro.no kjenner til, er kostnaden for brønnplugging beregnet til rundt 2 milliarder kroner.

Det er Respol (61 prosent), Dong Energy (34) og Kufpec (5) som eier feltet.

Forrige artikkelSonga Encourage skal bore pilothull på Dvalin
Neste artikkelOMV borer ny letebrønn ved Wisting-funnet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR