I morgen blir evalueringen av norsk «oljebistand», Olje for utvikling presentert og diskutert hos Norad.,Norge bruker i overkant av 300 millioner i året på programmet Olje for utvikling (OfU), som er et bistandsprogram der norsk kunnskap om petroleumsindustrien blir benyttet i land med mindre kunnskap, men med petroleumsressurser. I organiserte former har programmet holdt på siden 2005.

23. januar publiserte Scanteam, som har evaluert bistandsprogrammet, sin rapport. Rapporten konkluderer med at programmet bør fortsette, men endringer bør gjøres.
Blant annet mener Scanteam at Norge er nødt til å fokusere mer på det de kaller ressursforbannelsen; olje og gassressurser i ustabile land, fører til mer korrupsjon og mindre demokrati.

Rapporten, som vi har omtalt i denne artikkelen blir i morgen presentert hos Norad.

– Det norske bistandsprogrammet Olje for Utvikling ble startet i 2005, og deler de norske erfaringene innen petroleumsforvaltning. Programmet har, ifølge evalueringen, bidratt til å legge grunnlaget for en bedre håndtering av petroleumsressursene i samarbeidslandene og vært med på å gi Norge en synlig rolle i mange land, skriver Norad på sine sider.

Heikki Holmås kommer til å åpne dagen i dag, før rapporten blir lagt frem av teamet som har gjort evalueringen. Til slutt blir det paneldebatt om temaet.

Forrige artikkelSnabelueren kan gyte under Bønna-boring
Neste artikkelVictor Sneberg bekreftet død

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR