– Det er de store feltene som har økonomisk ryggrad til å drive utviklingen av teknologi som kan brukes på andre felt senere. OD (Oljedirektoratet) har derfor store forventninger til Johan Sverdrup med hensyn til å ta i bruk ny teknologi, sier Kjetil Aasoldsen, underdirektør i OD med ansvar for utbygginger og felt i sørlige del av Nordsjøen, og den som på vegne av direktoratet hatt oppfølging med avgrensingen av feltet og alle faser av prosjektutviklingen fram mot PUD.

– For OD er det viktig at rettighetshaverne velger en utbyggingsløsning som gir best mulig verdiskaping for samfunnet. Det viktigste for oss i arbeidet med Johan Sverdrup har dreiet seg om å forstå undergrunnen, og å se produksjon og økt utvinning i et langsiktig perspektiv, sier han i en melding.

OD er opptatt av å sikre fleksibilitet, framtidige forretningsmuligheter og økt utvinning. Det gjelder også for Johan Sverdrup. I første byggetrinn er det bygd inn fleksibilitet for framtidige tiltak for økt utvinning, og OD mener at for eksempel injisering av polymer er en metode som kan tas i bruk på feltet.

– Denne metoden er lite brukt på norsk sokkel, men vi mener at den har et stort potensial på Johan Sverdrup. OD vil være opptatt av dette i vurderingen av PUD for første byggetrinn og i arbeidet med de videre fasene i utbyggingen av feltet, sier Aasoldsen.

Elektrifisering av Johan Sverdrup har vært gjenstand for debatt. Stortinget har besluttet at feltet skal bygges ut med kraft fra land, og at en områdeløsning for de andre feltene på Utsirahøgda Sør skal være på plass senest ved oppstart av byggetrinn to i 2022.

Samtidig som PUDen for den første fasen av utbyggingen blir gjennomgått, er OD i gang med å følge opp arbeidet med de videre byggetrinnene.

Forrige artikkelUenigheter om Johan Sverdrup -eierskapet
Neste artikkelRomeo skuffer

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR