Petroleumstilsynet ser alvorlig på hendelsen.

En gasslekkasje ved det Statoil-opererte LNG-anlegget på Melkøya utenfor Hammerfest ble oppdaget om kvelden 5. januar 2014. Kontrollert nedkjøring og trykkavlastning ble iverksatt.

LES OGSÅ: Melkøya-stans etter lekkasje

Foreløpig informasjon fra Statoil tilsier at det var en betydelig gasslekkasje. Lekkasjerate og volum er foreløpig ukjent.

Lekkasjepunktet ble identifisert til en pumpe i prosessanlegget. Etter nærmere vurdering ble det besluttet å starte opp igjen produksjonen via en annen pumpe. Dette medførte en kondensatlekkasje fra en varmeveksler natt til 6. januar. Denne lekkasjen ble raskt avstengt.

Ptil ser alvorlig på hendelsen, og har nå besluttet å iverksette gransking. Målet med granskingen er blant annet å klarlegge hendelsesforløpet og identifisere utløsende og bakenforliggende årsaker. Granskingen vil resultere i en rapport som blir publisert på Petroleumstilsynets nettsider.

Forrige artikkelTTS tungløftkraner valgt for universitetsopplæring
Neste artikkelTechnip forlenger Solstad-kontrakt

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR