Miljødirektoratet har sett behov for en større revidering av retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel.,Operatørene er pålagt å utføre miljøovervåking på norsk sokkel for å ha kunnskap om hvilke miljøeffekter deres virksomhet har eller kan få, og for at miljømyndighetene skal ha et bedre grunnlag for å regulere utslippene.

– Det er avgjørende for overvåkingsresultatene og bruken av dem at overvåkingen blir gjennomført innenfor visse rammer. Resultatene må kunne sammenlignes over tid. I tillegg må overvåkingen i stor grad gjennomføres likt over hele sokkelen for å kunne sammenligne felter og regioner og fordi resultatene også skal rapporteres internasjonalt, skriver Miljødirektoratet på sine hjemmesider.

– Miljødirektoratet har sett behov for en større revidering av retningslinjer for miljøovervåking av petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel. Spesielt er det retningslinjer til overvåking av vannsøylen som har gjennomgått større endringer. Det er også gjort endringer i retningslinjer som omhandler overvåking av bunnhabitat, heter det videre.

Etter en høringsrunde vil Miljødirektoratet komme ut med endelige reviderte retningslinjer.

Forrige artikkelSlik ble Sigrid geolog – og med på å finne en stor skatt!
Neste artikkelPGS har døpt «Ramform Atlas»

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR