Styreleder Johan Petter Barlindhaug er opptatt av å holde på aksjonærene i North Energy. For å få det til, vil han sette dem på skolebenken.

Tekst: Astri Sivertsen
Stavanger

Barlindhaug vil at nordnorsk næringsliv skal bli
mer aktiv i debatten om olje og gassutvinning
i nord. Arkivfoto: Terje Johansen.

– Hvis du ser på de andre myggene, så er mange av dem eid av finansielle investorer som ønsker å være med en kort stund og så gå ut igjen. Mange av myggene på norsk sokkel er jo eid av utenlandske aktører. Vi tror det er viktig for selskapet å beholde de nordnorske eierne inne lengst mulig. Men vi kan ikke regne med at vi får langsiktige eiere uten at de har mer kunnskaper om bransjen, sier han til Petro&industri.

Det er den ene grunnen. Den andre grunnen er å flytte hjem diskusjonen om hva som skal skje med utviklingen av oljeog gassnæringen i Nord-Norge.

– Det er aksen Stavanger-Oslo som driver og diskuterer hva man skal styre med i Nord-Norge. Det er en debatt som i veldig stor grad føres i sør om hva som skal skje i nord, sier han.

– Vi ønsker å få eiere – som ved å kunne mer – engasjerer seg i debatten. Han vil starte et kompetanseutviklingsprogram i samarbeid med høyskolene i Alta, Bodø og Narvik og universitetet i Tromsø, og dialogen med skolene har allerede begynt.

– Hele Nord-Norge heier på oss

I oktober gikk Tromsø-mannen Johan Petter Barlindhaug av som styreleder i Barlindhaug – konsernet han grunnla i 1969 og var konsernsjef i fram til 2004. Det skjedde litt tidligere enn planlagt, men det var nødvendig for å unngå mistanke om interessekonflikter etter at han ble styreleder i North Energy, forteller han.

Barlindhaug er en profilert og mye brukt rådgiver i nordnorsk næringsliv, og har også ledet Distriktskommisjonen. North Energy er hans nye hjertebarn, og den aktive pensjonisten er både glad og kanskje litt overrasket over den store interessen blant nordnorske aktører for å kjøpe seg inn i selskapet.

– Det er vel den største private ny-emisjonen som har vært gjort i landsdelen, sier han. En del av forretningsideen til North Energy er ifølge Barlindhaug å ha et bredt, nordnorsk eierskap. Han er derfor veldig fornøyd med den geografiske spredningen av eierne, som holder til fra Sør-Helgeland til Sør-Varanger.

Alta sentrum vokser. Nå har byen også fått et oljeselskap.
Foto: Alta kommune

Knappe 50 prosent av aksjonærene kommer fra Nordland, om lag 30 prosent fra Finnmark og 20 prosent fra Troms. Den lave andelen i Troms tror han skyldes konkurransen fra Discover Petroleum i Tromsø. De konkurrerer ikke på kompetanse – til det er de to selskapene for ulike – men på tilgang på kapital, tror han.

Omtrent 60 av de 150 millionene er privat kapital. En betydelig andel er rene industrielle investorer, mens de offentlige eierne består av kraftselskaper.

Barlindhaug har merket seg at enkelte miljøorganisasjoner synes det er betenkelig at nordnorske kraftselskaper har begynt å involvere seg petroleumsvirksomheten. De frykter ifølge ham at det kan svekke kampen mot olje- og gassutvikling i Nord-Norge. For Barlindhaug er det et bevis på at lokalt eierskap er en strategi som virker.

Han tror at North Energy kan bli et utgangspunkt for å etablere industrielle klynger av selskaper som leverer til alle deler i verdikjeden. Flere aksjonærer har sagt til ham at de vil bruke investorgruppen til dette, forteller han.

Barlindhaug tror også at North Energy om noen år kan bli det største selskapet i landsdelen. Ikke målt i antall ansatte, men i størrelsen på kapitalen det forvalter.

– Ser vi ti år fram i tiden, når vi har kommet oss inn i produksjon på et felt, så vil dette selskapet fort bli Nord-Norges største, sier han. – Vi har allerede mer kapital enn de fleste myggene har. Og vi har fått betydelige signaler fra markedet om at de ser fram til den store emisjonen i 2009.

Barlindhaug ser det ikke som noe problem å skaffe investorer til den neste emisjonen. Men den blir ikke nordnorsk. Den blir så stor at da vil selskapet operere i et annet marked.

De fleste henvendelsene har vært utenlandske, forteller han. De har kommet fra hele verden, fra aktører som ser eierskap i North Energy som en vei inn i de attraktive nordområdene.

– Vi sitter med personer som har ledende kompetanse på nordområdene, og jeg tror det er det som har gjort at vi har fått disse henvendelsene. Jeg tror også at den nordnorske forretningsideen virker tiltrekkende, også utenlands, sier Barlindhaug til slutt.

Artikkelen er hentet fra siste utgave av Petro&industri.