Et statlig utvalg skal på oppdrag fra Olje- og energidepartementet se nærmere på bruk av grunnstoffet thorium til energiproduksjon.

Norges forskningsråd skal administrere gjennomføringen av utredningen, og utvalget skal bestå av representanter fra ulike faglige miljøer i Norge og internasjonalt.

Bakgrunnen er økt interesse, både fra Stortinget og samfunnet for øvrig, for å se på mulighetene til å ta i bruk de store thoriumforekomstene vi har i Norge til produksjon av energi.

Målet er at utredningen skal være klar i løpet av året.

– Utvalget skal gjennomføre en utredning for å etablere et best mulig faktagrunnlag i forhold til både muligheter og risiko ved bruk av thorium til energiproduksjon på lang sikt, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen (Sp).

Thorium kan brukes som brensel i kjernekraftverk og har enkelte interessante egenskaper som skiller det fra uran som brukes i dagens kjernekraftverk. I tillegg finnes det tre ganger så mye thorium som uran i verden i dag.

Utredningen skal gjennomføres som et mulighetsstudium basert på en gjennomgang av de norske thoriumressursene og sentrale teknologiske utfordringer. Den skal vurdere teknologier som er aktuelle for bruk av thorium til energiproduksjon, og sammenligne disse med annen kjernekraftproduksjon.

Utredningen skal også belyse den internasjonale interessen for thorium som energikilde, og gi en vurdering av hvilke forutsetninger Norge har for å delta i en eventuell utvikling.

Forrige artikkelNorsk sokkel viser bedring
Neste artikkelHydro-topp til AGR

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR