Operatørene og rettighetshaverne for feltene Johan Sverdrup, Dagny, Draupne og Luno i Nordsjøen vil utrede etablering av knutepunkt for forsyning av strøm fra land.

Studien ledes av Statoil, sammen med operatørene Lundin og Det norske, samt øvrige rettighetshaverne, skriver Statoil i en pressemelding. Arbeidet er initiert av Olje- og energidepartementet.

Studien vil omfatte tekniske studier, som konseptplanlegging, samt kommersielle løsninger for elektrifisering av feltene på Utsirahøyden.

– Intensjonen er å skape et rammeverk for eventuell etablering av et eget selskap eller interessentskap som kan eie og drive anleggene for distribusjon av kraft til mottakerplattformene, heter det videre i meldingen.

I første rekke er det gigantfunnet Johan Sverdrup som gjør en slik felles kraftløsning mulig, sammen med Luno, Draupne og Dagny, inklusive Eirin. Det vil bli tilrettelagt for eventuell senere tilknytning av andre sokkelinstallasjoner.

Ifølge Statoil vil studien omfatte en offshore distribusjonsplattform lokalisert nær Johan Sverdrup, likestrøms-kabler fra land til distribusjonsplattformen og vekselstrøms-kabler videre til mottaksplattformene. Analyse av kraftsituasjonen ved aktuelle tilkoblingspunkt på land vil også være en del av studien.

– Det vil også være nødvendig med omformere og transformatorer på distribusjonsplattformen og på land, samt vekselstrøms-kabler og utvidelse av eksisterende bryterstasjon for tilkobling til nettet på land. Framdriftsplanen for studien vil i stor grad være styrt av planene for de aktuelle mottakerne av kraften, står det i pressemeldingen.

Konseptvalg og investeringsbeslutning vil tidligst bli foretatt fjerde kvartal i år. En beslutning om gjennomføring av elektrifisering vil bli tatt av rettighetshaverne/eierne, basert på økonomisk lønnsomhet og gjeldende myndighetskrav og rammebetingelser.

Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR