Bakgrunnsartikkel av Glenn Stangeland, redaktør i Petro.no

Utvidelsen av Nyhamna, som var nødvendig for å ta imot gass fra Aasta Hansteen via Polarled, er blitt betydelig dyrere enn anslått.

Derom hersker det ingen tvil. 

Overskridelsen ble omtalt i Statsbudsjettet 2017:

«Kostnadsanslaget for modifikasjonene på Nyhamna har økt fordi arbeidet har fått større omfang og vekt. Dette skyldes i hovedsak manglende modning av teknisk underlag ved investeringsavgjørelse, som igjen har fått følger for prosjekteringsanskaffelser og konstruksjonsarbeid». 

Størrelsen på overskridelsen er det betydelig større tvil om. 

Selskapenes rapportering til norske myndigheter sørger vanligvis for full åpenhet om kostnadsutviklingen i utbyggingsprosjekter på norsk sokkel. 

Tross denne åpenheten, er verken norske myndigheter eller Nyhamna-operatør Shell villige til å tallfeste overskridelsen på Nyhamna. Dette til tross for gjentatte forespørsler og innsynsbegjæringer.

Utfordringen er nemlig at Nyhamna-utvidelsen og Polarled er slått sammen til ett prosjekt, og at det er et «betydelig sprik i kostnadsutviklingen mellom modifikasjonene på Nyhamna og selve Polarled-rørledningen».

Altså; mens arbeidet på land er blitt dyrere, er rørledningen blitt vesentlig billigere, blant annet fordi deler av rørprosjektet, Kristin gasseksport, er blitt terminert, og fordi det er oppnådd lavere priser og synergieffekter med andre prosjekter. 

Men tross manglende svar fra de involverte aktørene, har vi trolig allerede fått innsyn i tallene. Om enn indirekte.  

Ved overlevering av Polarled til Gassco, opplyste nemlig Statoil, som har hatt ansvar for å bygge røret, at kostnadene var redusert fra rundt 11 milliarder kroner til 6,5 milliarder kroner. Altså en besparelse på 4,5 milliarder kroner. 

Samtidig ble det i Statsbudsjettet 2017 gjort kjent at totalkostnaden for Polarled-prosjektet, altså Nyhamna-utvidelsen pluss Polarled, var redusert med 3,2 milliarder kroner. Fra 26,3 til 23,1 milliarder. 

Enkel matematikk skulle dermed tilsi at Nyhamna-delen av prosjektet er blitt 1,3 milliarder kroner dyrere enn anslått i utbyggingsplanen.

Med forbehold om at vi mangler innsyn i de økonomiske detaljene og fordeling av kostnader i prosjektet; alt tyder på at besparelsene på Polarled kamuflerer en milliardsprekk på Nyhamna.

Norske Shell ønsker ikke å kommentere kostnadsutviklingen i prosjektet. 

Forrige artikkel– Vi realiserer ytterligere én milliard dollar i effektiviseringer i 2017
Neste artikkelNå produserer Byrding for Statoil

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR