Statoil omstrukturerer bedriften og slår sammen blant annet naturgass, fornybar energi og foredling i en ny avdeling. Ny oppdeling av selskapet skal gjøre arbeidet mer effektivt.

Fra årsskiftet endrer Statoil selskapet, og fem nye konserndirektører trer inn i fem nye avedlinger. Med omveltningen av strukturen går også fire av selskapets nåværende konserndirektører ut av sine stillinger, men Statoil påpeker at disse vil etter alt å dømme fortsette i Statoil i nye roller.

– Den nye konsernledelsen balanserer fornyelse med kontinuitet, styrker mangfoldet og skaper nye muligheter for neste generasjon ledere. Samtidig ser jeg frem til å samarbeide videre med kolleger som forlater konsernledelsen gjennom deres nye posisjoner i Statoil, sier konsernsjef Helge Lund i en pressemelding.

Det er konserndirektør for Naturgass, Rune Bjørnson, konserndirektør for Foredling og markedsføring, Jon Arnt Jacobsen, konserndirektør for Prosjekter og anskaffelser, Gunnar Myrbøe og konserndirektør for stabsfunksjoner og konserntjenester, Helga Nes som fratrer etter den mye omleggingen.

Som følge av stadig økt aktivitet i Nord-Amerika har Statoil nå besluttet å etablere Nord-Amerika som eget forretningsområde. Dette skal ifølge selskapet øke nærheten til operasjonene som gjøres i blant annet Mexicogolfen og i Canada.

Les også på Petro.no: Må stanse to leteboringer i Mexicogolfen

Les også på Petro.no: Ser på muligheter for arbeidsløse rigger

Bedre synergier
Forretningsområdet Naturgass forsvinner også som egen enhet, og slås sammen med Foredling og markedsføring og Ny energi. Disse skal alle samles under forretningsområdet Markedsføring, prosessering og fornybar energi. Statoil opplyser at dette må til for å skape bedre synergieffekter mellom driften av anlegg på land og i markedsrelaterte aktiviteter.

De mer teknologirelaterte operasjonene skal også samles sammen i Teknologi, prosjekter og boring. Her samles Prosjekter og anskaffelser samt boring- og brønnenheten i dagens Undersøkelse og produksjon Norge.

To helt nye forretningsområder har også fått plass på Statoils nye liste, Global strategi og forretningsutvikling samt Leting.

– Dette underbygger Statoil vekstambisjon, og vil bidra i det løpende arbeidet for verdiskapning gjennom både organiske og uorganiske tiltak i den videre utviklingen av selskapet, skriver Statoil i en pressemelding.

De nye forretningsområdene og konserndirektørene:

  • Utvikling og produksjon Norge, konserndirektør øystein Michelsen, basert i Stavanger
  • Utvikling og produksjon internasjonalt, konserndirektør Peter Mellbye, basert i Oslo
  • Utvikling og produksjon Nord-Amerika, konserndirektør Bill Maloney, basert i Houston
  • Markedsføring, prosessering og fornybar energi, konserndirektør Eldar Sætre, basert i Stavanger
  • Teknologi, prosjekter og boring, konserndirektør Margareth øvrum, basert i Stavanger
  • Leting, konserndirektør Tim Dodson, basert i Oslo
  • Global strategi og forretningsutvikling, konserndirektør John Knight, basert i London
  • økonomi og finans, konserndirektør og CFO Torgrim Reitan, basert i Stavanger
  • Konsernstaber, konserndirektør og CSO Tove Stuhr Sjøblom, basert i Stavanger
Neste artikkelFlere LO-medlemmer støtter AP

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR