Statoil har startet boringen av letebrønn 30/11-14 Slemmestad i Nordsjøen.

Letebrønnen 30/11-14 Slemmestad ligger i PL 272/PL 035 i Nordsjøen. Brønnen er lokalisert ca. 20 km sør for Oseberg-feltet og ca. 130 km fra nærmeste land som er Sund kommune i Hordaland. Ifølge Oljedirektoratet ble brønne spuddet 7. juni.

Operatøren vil også muligens bore to sidesteg, 30/11-14 A Slemmestad nedflank og30/11-14 B Haraldsplass.

Hovedformålet med letebrønn 30/11-14 er å bekrefte kommersielle ressurser i Slemmestad-prospektet. Hovedreservoaret i Slemmestad er sandstein av Jura-alder (Tarbert-formasjonen). Dersom resultatene fra hovedbrønnen ikke er konklusive med hensyn til hydrokarbonfylling i reservoaret, vil sidesteg 30/11-14 A Slemmestad nedflank bli boret.

For i tillegg å bekrefte kommersielle ressurser i det nærliggende Haraldsplass-prospektet, er det opsjon om å bore sidesteg 30/11-14 B Haraldsplass ut fra Slemmestad hovedbrønn. Hovedreservoaret i 30/11-14 B er sandstein av Jura-alder (Tarbert-formasjonen).

Statoil, Songa Delta, Leteuken
Brønnen blir boret av «Songa Delta». (Foto: Det norske)

Det er den halvt nedsenkbare boreriggen «Songa Delta» som borer brønnen. Riggen kommer fra Statoils letebrønn 30/11-13 Beerenberg i samme lisens.

Estimert maksimal varighet er satt til 57 døgn for hovedbrønnen, 17 døgn for sidesteg 30/11-14 A og 30 døgn for sidesteg 30/11-14 B. Totalt gir dette en estimert maksimal varighet på 104 døgn.

Vanndypet på brønnlokasjon er ca. 107 m MSL. Brønnen er lokalisert ca. 130 km fra nærmeste land som er Sund Kommune i Hordaland.

Statoil er operatør i PL 272/PL 035 med en andel på 50 prosent. Det norske er eneste partner (50 prosent).

Forrige artikkelDet norske og BP Norge fusjonerer
Neste artikkelPolarcus med undersøkelse i Barentshavet

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR