Formålet med granskingen er å finne tiltak for å forbedre Statoils arbeid med helikoptersikkerhet på norsk sokkel, ifølge en melding fra selskapet onsdag.

Statens havarikommisjon for transport (Havarikommisjonen) er ansvarlig for å kartlegge hendelsesforløp og årsak til selve helikopterulykken ved Turøy 29. april, hvor 13 personer omkom.

Statoils gransking vil vurdere forhold som lar seg evaluere uavhengig av at Havarikommisjonens undersøkelsesrapport er ferdigstilt.

Vil forbedre Statoils arbeid med helikoptersikkerhet

Konsernsjef Eldar Sætre i Statoil. (Foto: ABC Nyheter)
Konsernsjef Eldar Sætre i Statoil. (Foto: ABC Nyheter)

– Havarikommisjonen skal arbeide med å finne svar på hvordan denne ulykken kunne skje. For oss er det avgjørende at alle de som drar på jobb offshore har tillit til at vi gjør det vi kan for å ivareta sikkerheten. Vi gjennomfører derfor en egen gransking for å identifisere tiltak som kan forbedre Statoils arbeid med helikoptersikkerhet, sier konsernsjef Eldar Sætre.

Statoils granskingsteam skal foreta en gjennomgang av følgende forhold av betydning for sikkerheten knyttet til Statoils helikopteroperasjoner på norsk sokkel:

* Statoils beredskapsmessige håndtering av ulykken, inkludert samhandling med myndigheter og samarbeidspartnere.

* Statoils organisering og aktiviteter knyttet til helikoptertjenester, herunder roller og ansvar mellom Statoil, helikopteroperatører og andre aktører som er involvert i drift og vedlikehold av helikopteroperasjoner for Statoil på norsk sokkel.

* Hvordan helikopterhendelser følges opp av Statoil og selskapets leverandører.

Basert på sin gjennomgang skal granskingsteamet gi sine observasjoner, og anbefale tiltak for ytterligere å styrke Statoils arbeid med helikoptersikkerhet og ulykkesberedskap.

Granskingsrapporten skal være ferdigstilt innen 30. september 2016 og vil bli offentliggjort etter dette.

Uavhengige granskinger

Når Havarikommisjonen undersøkelsesrapport foreligger, vil Statoil vurdere nærmere hvordan denne hensiktsmessig kan følges opp, ifølge selskapet. Denne vurderingen ligger ikke inn under Statoil-granskingens mandat. Statoil vil også bidra til Havarikommisjonens undersøkelse, i den utstrekning de ber om dette.

CHC gjennomfører en egen gransking der Statoil deltar med en observatør. Politiet etterforsker også hendelsen.

Oppdragsgiver for Statoils gransking er konsernsjef Eldar Sætre. Oppdragsgivers representant er konserndirektør for sikker og effektiv drift Anders Opedal.

Forrige artikkelTechnip fornyer rammeavtale med NorSea Group
Neste artikkel25.000 færre jobber

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR