Statoil og Aker BP er blitt enige om å utrede to mulige utbyggingsløsninger for å få bygget ut sine mange funn i området nord for Alvheim i Nordsjøen.

Det viser dokumenter petro.no har fått tilgang til.

Aker BP er operatør for funnene Frigg Gamma Delta, Langfjellet, Frøy og Fulla i det såkalte NOA-området (North of Alvheim), mens Statoil har betydelige volumer i sine Krafla- og Askja-funn. 

400 millioner fat, pluss
Ifølge Oljedirektoratets faktasider dreier det seg om ressurser på rundt 400 millioner fat. I tillegg påpeker begge oljeselskapene potensial for flere funn i samme nabolag.

For å sikre at ressursene bygges ut så effektivt som mulig, har norske myndigheter pålagt selskapene å samarbeide.

Det har nå resultert i følgende to utbyggingskonsepter:

  • Aker BP vil være prosjektleder for studier for en felles prosesseringsplattform plassert mellom Krafla/Askja og NOA.
  • En ubemannet prosessplattform på Krafla og NOA, alternativt en annen «lav-CAPEX-løsning» på NOA. Her vil selskapene utrede mulige samarbeid om gass- og oljeeksport.

«For begge konseptene skal andre forekomster, som Rind, Frigg, Odin og Nord-Øst Frigg, samt letepotensialet i området vurderes, og det skal beskrives hvordan konseptene kan ta høyde for utviklingen av disse», skriver Aker BP og Statoil i et felles brev til Olje- og energidepartementet datert 27. juni.

Konseptvalg i februar 2018
Selskapene legger opp til å ta konseptvalg i februar 2018, men Aker BP søker samtidig om utsatt frist for DG3, som i de fleste tilfeller betyr investeringsbeslutning og innlevering av utbyggingsplan, for Frigg Gamma Delta til 31. desember 2019.

«De videre tidsplaner vil være avhengig av hvilket konsept som velges», skriver duoen.

Forrige artikkelStatoil booker boreskip i Brasil
Neste artikkelNå skrotes denne riggen

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR